Okrakrant april 2023

Wanneer het verleden verder leeft in het heden wanneer de dood

aanzet is tot heropstanding vieren we PASEN vieren we de ZIN

van telkens weer een nieuw begin .

 

ZALIG     PAASFEEST !

OKRA NODIGT MEER DAN 120 MENSEN UIT

Vorige maand schreven we hier dat Okra meer dan 100 mensen uitnodigde. We waren immers voor het eerst met meer dan 100 aanwezigen op een koffietafel. En vorige maand waren we aub met 122 aanwezigen op onze gewone maandelijkse koffietafel. Dat is even duizelen. Wat gaat dat in april geven??? En daar zijn we een beetje fier op natuurlijk. Dat betekent dat onze leden zich goed voelen bij ons, dat er nood is aan een vereniging als okra, dat onze ploeg van medewerkers het prima doet natuurlijk. Maar anderzijds hebben we ook wel wat schrik. Het wordt heel moeilijk om de mensen nog gezellig geplaatst te krijgen ins PC. En het werk van ons bestuur, onze medewerkers en helpers wordt alsmaar moeilijker, soms op het randje af van teveel. En daarom nog maar eens een oproep.

Wij moeten absoluut ons team van ‘wijkmeesters’ uitbreiden. Er is nog altijd niemand die komt klagen, die zegt te willen stoppen, maar je voelt dat de opdracht voor sommigen dreigt te groot te worden. Het zou goed zijn moesten we de rondes voor onze mensen een beetje kunnen inkrimpen. Vooral voor Tienen en randgemeenten zou een bijkomende wijkmeester bijzonder welkom zijn. Wie komt de club vergroten? Welkom, heel welkom!! Maar ook voor onze keuken zouden de verantwoordelijkheden wat moeten herschikt worden. Voorraadbeheer en aankopen van verse etenswaren, organisatie en opruiming zoeken nieuwe eindverantwoordelijken. Dit probleem bespreken we eerst grondig in ons hoofdbestuur. Maar als zo dikwijls smeek ik bijna iedereen: Wie wil meewerken aan de werking van onze okra is bijzonder welkom. Ik hoor doodgraag uw jawoord….

Onze pannenkoekendag was een reuze-succes, die pannenkoeken waren uitstekend, goei deeg… En we hebben aardig wat goede bieren verkocht, mijne Westvleteren is ongeveer op hoor. Onze kassier was tevreden, we kunnen weer een tijdje verder met onze koffietafels aan 5 euro.

En volgende donderdag zorgt onze Wasily voor enige ontspanning. Er zullen postkaarten over Hoegaarden geshowd worden op het grote scherm in de zaal. Dat kan best leuk zijn..

Nu dromen we nog van een goede geluidsinstallatie in ons PC, want dat is nog een nadeel van zo’n grote groep in onze zaal. We kunnen ons heel moeilijk verstaanbaar maken voor iedereen tijdens een voordracht. En dat is soms storend… Daarom dank U voor uw aandacht en stilte tijdens het woordje vooraf, het maandelijkse gebed.


PAAR BEELDEN VAN KOFFIETAFEL VAN MAART

 

OKRA KAART

Elke maand wordt er druk gekaart tijdens onze vergadering op donderdag, dat ziet ge trouwens op de foto’s op de pagina hierboven en heironder..

Maar elke maand ook op een donderdagavond en vanaf 20u kaarten we. In maart was dit terug in ons PC, de verwarmingskosten dalen immers. En dan kan het PC dank zij de verkoop van dranken verwarmd worden zonder verlies te moeten boeken. Daarom zijn we zo blij als er ook ‘niet-kaarters’ afzakken naar het PC om het samen wat gezellig te maken. We nodigen dus opnieuw iedereen uit op donderdag 20 april in ons PC.

De vorige maand kaartten we in den Bonheur in Meldert. Tegen het einde van ons kaartspel zaten er meer dan 20 okraleden op café. Was me dat een aangename avond zeg…. Doen we volgende winter zeker eens opnieuw….

De uitslagen van het kaartspel doen er eigenlijk niet toe, samen zijn is belangrijker. Maar ik wil toch eens melden dat Staf in Meldert won met een recordscore van 200 punten rond… Proficiat… Bij de kleurenwiezers was onze Jan uit Jodoigne de verliezer met 29 punten. En Jan die verliest hoogst zelden hoor….

VOOR WIE ER SOMS NOOD AAN HEEFT …

PASEN …

Een onvoorstelbaar vertrouwen dat morgen warmte komt waar nu kilte heerst

dat schoonheid opbloeit waar nu grauwheid regeert dat mildheid ontluikt

waar nu boosheid verbittert dat verbondenheid groeit waar verdeeldheid woekert

dat onvoorstelbaar vertrouwen dat toch gebeuren mag

wat wij niet vermoeden dat toch groeien mag

waar wij alleen maar op hopen dat toch zichtbaar worden mag wat wij niet meer zien. “PASEN”

een onvoorstelbare levenskracht voor jullie !

(P. STIENAERS)

 

BIJ OKRA DENKEN WE SOMS HEEL GOED NA

 • Amerikaanse buffels hebben iets
 • Hij had geen korst brood meer, dus leefde Godfried van
 • Herman Brood kwam van bij de bakker .
 • Roken is en blijft een teer probleem .
 • Als twaalfuurtje eten we een half eendje .
 • Alleenstaande dame zoekt zittend beroep .
 • Die losse vijs kon hem geen moer schelen .
 • De tandarts moest op schema blijven , dus stak hij een tandje bij .
 • Afslanktips ??? Daar ben je vet mee !

NOG STRAFFE OKRA-KLAP

Zegt de Louis: ‘Frans, ik neem de helft van uwen Duvel. Wat heb ik dan?’ Antwoord van de Frans: ‘Twee blauwe ogen en een dikke lip!!’

PAAR VERSLAGJES VAN OKRA SPORTACTIVITEITEN

Verslag: wandeling op 24/02/23 naar de schuilplaats voor vliegtuigen tijdens W.O.II .

Ondanks het gure weer waren wij met een twintigtal wandelaars op de startplaats te Meldert aan de kerk. Een paar honderd meter na het vertrek hielden we even halt bij de Donjon (een woontoren uit de 13e à 14e eeuw). Zowel de kleine als de grote toer liep langs de Overhem (een gehucht van Meldert) tot aan “De Meer”. Tijdens W.O.II kwam een betonnen startbaan voor vliegtuigen tot tegen het laatste huis van het gehucht “De Meer”. De overblijfselen ervan zijn even verder in het veld nog zichtbaar.

Om in hetzelfde thema te blijven, vervolgden wij onze wandeling langs een nieuw aangelegde verkavelingsweg tot in Honsem, waar door toedoen van het Ruilverkavelingcomité, een verkenningsvliegtuig (type dat gebruikt werd in W.O.II en volledig op ware grootte nagemaakt werd met een 3D-printer) gestald is op een strook beton uit W.O.II. Deze uitwijkplaats was namelijk één van de drie plaatsen waar men toen vliegtuigen verdekt opstelden.

De korte wandeling liep terug naar Meldert-dorp via de lindeboom en de Overhem. De lange wandeling werd verder gezet via Honsem en Babelom naar de Molenstraat.

Als afsluiter kon iedereen genieten van een frisse pint of een koffie in café “De Bonheur”.          

(Christine en Jan)

Op 31 maart gaat onze wandeling in het Pajottenland door. Daarvoor werd al een aparte mail verzonden. Er zijn 24 mensen ingeschreven, eigenlijk zijn er dat vier teveel want de restauranthouder had liefst maar 20 van onze mensen ontvangen. Maar dat zal wel geen probleem zijn zeker? Wie nog bijkomende inlichtingen wil neemt best contact op met Jan en/of Nicole.

Tel resp 0478-870006 en 0498-208405.

En hier rap nog een mini-verslagje van de wandeling van 24 maart, gisteren dus als we dit schrijven. Onder leiding van Gui en Mia wandelden we in Melin, echt de moeite weer, ondanks het gure weer. Wat leven wij toch in een schoon land met prachtige vergezichten in open veld. En allemaal op weggetjes waar de meesten van ons nog nooit gewandeld hadden. Mooi voorbereid!! En nadien vonden ze nog een voor ongeveer iedereen nieuw cafeetje in Jodoigne. Lekker, gezellig. Wat is het toch om mooi bij okra in Hoegaarden te zijn..

PALMZONDAGTRADITIE IN HOEGAARDEN !

02 april is het Palmzondag, de laatste zondag van de vastentijd. De rooms katholieken herdenken dan de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Om 9uur is er in onze mooie St Gorgoniuskerk de hoogmis met palmwijding, gevolgd van de processie met de palmezel en het Genootschap van de XII Apostelen. Na de processie is er de traditionele palmmaaiverkoop door de Hoegaardse kinderen .

Als echtgenote van apostel Mattheüs en moeder van apostel Thaddeüs doe ik een oproep aan de Hoegaardse Okraleden om een buxustak aan de voordeur, brievenbus, hek of poort te bevestigen en zo te tonen dat je een echte fiere Hoegaardier bent . Ontvang de Hoegaardse kinderen met open armen en geef ze een flinke cent ( liefst niet van die kleine rosse !) Nicole Fillé – Paulus .

De families Finoulst en Vanschoenwinkel-Fillé tijdens palmprocessie 2014..

 

Maria Fillé – Pétes kocht graag en veel palmmaai !

Palmzondag en palmprocessie, een schitterende Hoegaardse traditie

OKRA BOWLT

We zijn nog altijd maar een kleine groep bowlers, maar zij die komen spelen vinden het zo plezant dat besloten werd dit jaar te blijven spelen in apil, mei en juni. Ge moet echt eens afkomen op de dinsdag na de koffietafel om 14 u in Arco op de Leuvensestraat.

En we moeten weer een nieuw record melden: Georges speelde liefst 160 punten bij elkaar, geweldig. Maar wat gebeurde er? Op de baan naast de onze speelde er iemand liefst 171 punten, ongezien. En voila, we hebben weer een nieuw streefdoel. Voor mij zal het niet zijn, 100 punten is voor mij al veel…. Tot spoedig!

OKRA DANKT ZIJN SPONSORS

Bakkerij Edwin Wils                PATISSERIE SVEN

Altenaken 80A                            Doelstraat 47

Outgaarden                                  3320 Hoegaarden

OKRA IS FIER OP NIEUWE LEDEN

 

 

Wasily fotografeerde voor u Van Roy Sarah, Vande Putte Marc En Lodts Treske.

Alle foto’s van u of vrienden, graag foto’s van vroeger, zijn heel welkom hem. Van tijd tot tijd kunnen wij zo’n plezante foto gebruiken in ons okrakrantje.Ook moppekes en andere bijdragen als een verslag van een wandeling bv kan je altijd sturen naar Luc.

Dikke merci.

MET OKRA OP STAP

Hierna vindt je een waaier aan evenementen, die we op vraag van jullie hebben samengesteld naargelang de keuzes van onze flyer. Er zijn een aantal voorstellen geschrapt door gebrek aan interesse. Hopelijk vinden jullie iets waar we u mogen op verwelkomen! Succes! Voorstellen voor 2024 zijn altijd welkomJ

Maandag 1 mei Keukenhof:
In onze voorstellen waren er voldoende kandidaten om deze uitstap te weerhouden. De plaatsen gaan bij voorrang naar diegenen die reeds ingeschreven zijn via onze flyer.
Gelieve dan ook onmiddellijk 59 euro te storten op reknr BE 28 7360 3772 8620 met vermelding Keukenhof.

Uur van vertrek : 6u20 gemeenteplein Hoegaarden!

Zaterdag 3 juni Oostende voor Anker:
Opgepast de datum is 1 dag vervroegd!
Wie mee wil mag 18 euro storten op rekeningnummer BE 28 7360 3772 8620 met vermelding Oostende. Vertrek : 7u gemeenteplein Hoegaarden!

Dinsdag 17 oktober Marcienne en Thorn:
Deze uitstap werd ook weerhouden gezien de talrijke aanvragen.
Wie mee wil mag 58 euro storten op rekeningnummer BE 28 7360 3772 8620 met vermelding Thorn, opgepast dit moet pas betaald worden voor 1 september.
Uur van vertrek: 8u20 gemeenteplein Hoegaarden!

 

Zondag 29 oktober Musical “Les Misérables” stadfeestzaal Antwerpen
Deze musical start om 14u. De prijs is 90 euro en zoals jullie weten is er steeds veel vraag naar dit evenement, dus de eerst ingeschrevenen zijn dan ook zeker van hun plaats. Gezien het nog een ruime tijd is vragen we indien je meewil om een voorschot te betalen van 40 euro per persoon, zodat we kunnen nagaan of er voldoende interesse is. We zullen u tijdig verwittigen om het saldo te betalen. Rekeningnummer BE 28 7360 3772 8620 met vermelding “Les Misérables”.

 

Woensdag 29 november Kerstmarkt Valkenburg
Deze uitstap werd gekozen omdat er hier ook een mooie kerstparade is. Verdere info volgt later, laat ons gerust weten of je geïnteresseerd bent.

 

Dinsdag 11 december Kerstshow Kaasboerin
Voorlopig zijn er nog onvoldoende inschrijvingen, dus dit gaan we later beslissen of we kunnen gaan, maak dus reclame bij vrienden en vriendinnen. 1 oktober gaan we hier beslissen of we al dan niet gaan.

Kostprijs = 65 euro niet leden 70 euro.

Eventueel uur van vertrek: 9u20 gemeenteplein Hoegaarden!

WEERSPREUKEN VOOR APRIL

 • Zo de wind in de paasnacht staat, staat hij ook met Kerstmis .
 • April veel regen, brengt zeker veel zegen .
 • Aprilse vlokjes brengen meiklokjes .
 • De Heren en Aprillen bedriegen wie ze
 • De Vrouwen en Aprillen hebben elk zo hun grillen .
 • Aprilletje zoet geeft soms ook een witte hoed .
 • Komt Pasen begin april, dan valt de vriezeman stil .
 • In april heldere maneschijn zal de bloesems schadelijk zijn .

OKRA ZORGWEEK

Van 17 tot 23 april is er terug de Okra-zorgweek !

Velen onder ons kunnen niet meer aan Okra-activiteiten van ons trefpunt deelnemen, want hoe anders is het leven als zoveel vanzelfsprekende dingen wegvallen : als voeten niet meer kunnen gaan, knieën meer en meer kraken, armen die moegewerkt neerliggen, enkel nog de handen die wat wriemelen.

Gelukkig zijn er de verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers die de kleine wereld rondom onze mindermobiele leden thuis of in woonzorgcentra, weer opentrekken en onze mensen echt laten voelen dat ze nog graag worden gezien. Met een kleine attentie wil ons trefpunt eens speciaal op bezoek gaan bij deze leden én bij de personeelsleden en vrijwilligers die in Villa Hugardis actief zijn .

OKRA-KALENDER VAN APRIL

06/04 14u Koffienamiddag met Paasviering, Parochiecentrum

07/04 14u Wandelen door veldwegen, bosjes, deels verhard. Afstand ongeveer 8 km, kan ingekort worden naar 5 à 6 km. Tweede gids aanwezig. Vertrek parking Sportcafé, Maelendriesstraat 148, Kerkom(Boutersem).

Gidsen: Josée en Georges Vandenbroeck-Gevers. Gsm Josée 0473 82 81 63.

11/04 14u bowling in Arco, Leuvensestraat te Tienen

12/04 14u Breicafé WZC Villa Hugardis

14/04 14u Fietsen, vertrek aan PC

17/04 14u Voordracht Academie “Patiëntenrechten” door de dienst ledenverdediging CM. CC Begijnhof (aula), Infirmeriestraat, 3290 Diest. Mag ik zelf een arts kiezen die mij behandelt? Mag ik een behandeling weigeren? Welke informatie moet mijn arts mij geven? Wie oefent mijn rechten uit als ik het zelf niet meer kan, en vele andere vragen….CM

informeert, adviseert, bemiddelt en verdedigt leden van CM bij problemen met instellingen of zorgverleners, problemen met de toepassing van de sociale wetgeving en met problemen ten gevolge van letsels opgelopen door een medisch ongeval veroorzaakt door zorgverleners.

20/04 20u Kaarten, PC café

22/04 14u30 Wandelen in en rond Hakendover, vertrek aan de kerk

26/04 14u Breicafé, WZC Villa Hugardis

28/04 14u Fietsen, vertrek aan PC

OKRA ROUWT

Eind februari overleed Mutien Olemans, de echtgenoot van ons lid Bertha Guelluy. Okra St Gorgonius deelt in het verdriet en gemis dat Bertha komt te treffen en wenst haar veel goede moed in deze moeilijke tijd .

De zon maakt zich geen zorgen om een paar donkere wolken !

DE OKRA – VERJAARDAGKALENDER

Okra wenst jullie vele jaren in goede gezondheid, een wens die niet ontbreken mag. Veel gezelligheid en een pak plezier, genieten jullie van deze fijne dag !

Zo’n lange lijst met jarigen per maand kenden we nog nooit, april is een vruchtbare maand.

En de eerste jarige is onze vruchtbare penningmeester. Andre Fillé is jarig op 1 april.

Maria Vandewauver viert één dagje later op 2 april: proficiat…

Op 5 april zijn er twee jarigen, namelijk Simone Peeters en Mariette Stockmans. Leuk koppel niet?

En Godelieve Sterkendries eet taart op 7 april want dan verjaart ze….

En Beys Gilberte in het verre Dormaal eet die taart op 11 april..

Vivianne Vanderweyden uit het nog verdere Lubbeek feest de dertiende. Het is geen koppeltje, maar ze verjaren beiden op 14 april: Anny Vanosmael

en Eddy Smets. Allemaal veel proficiat gewenst.

In Goetsenhoven doet Theo Delorge er een leeftijdscijfertje bij op 15 april. En onze reisleidster Andree Pierlet drinkt ne stevige op 16 april.

Drie jarigen vieren op 14 april: Arlette Lafosse, Hilda Saenen en Ivan Rems, onze supertechnieker. Sorry Ivan, maar ik kus de twee andere liever..

Alice Timmermans, recent lid geworden brandt een kaarsje op 21 april. En mijn vriendin, jaja, Monique Hendrix is jarig op 22 april.

Gisele Bollen en Godelieve Baeken vieren samen hun verjaardag op 25 april.

En kijk eens wat een mooi trio er verjaart op 26 april: Rita Vandermolen, Marie Louise Hendrickx en Josee Buvee. Goed gedaan meiden..

En dan 27 april: weer twee schoonheden die jarig zijn: Cecile Sweerts en wandelaarster Vandenbroeck Josee.

En pastor Liesbeth Goris sluit deze lange rij op 28 april. Mooi zo…

Altijd eventuele foutjes melden aub, mercikens. En nog ne keer: u hebt een

mailadres en ontvangt geen info van Okra? Dringend mailadres bezorgen aub…..

RARARA, WIE MAG DAT WEL ZIJN??

Palmzondag 1982.
Een fiere driejarige pagadder met zijn mooie palmmaai . Die pagadder van toen is nu een flinke , vriendelijke veertiger, het is Stijn Steenwegen de zoon van Paul & Lydia . Maar aan wiens hand loopt Stijn daar in de processie ? Een tip : een altijd goedlachse Hoegaardier, actief in de VML en in de Gepensioneerdenbond van ’t Patronaat . Weet jij wie het is ? Bel dan uw antwoord naar 016 / 76 67 59  of mail paulus.nicole@proximus.be, liefst voor 15 april .               
Zeker doen !

BIJ OKRA BEN JE ECHT THUIS

Een speciaal woordje van dank aan alle helpende , knippende leden tijdens de vorige koffienamiddag . Ze hebben genoeg figuurtjes geknipt om onze tafels de komende maanden op te vrolijken . Merci aan de madame die ijverig hartjes haakt, aan de maskes die stikwerk hebben verricht ! Juzeke zal jullie vroeg of laat wel belonen, zeker weten!

ADRESSEN VOOR INSCHRIJVINGEN-AFMELDINGEN

Luc Fourie, Groot Overlaar 162, Tienen 0475-35 00 67

Fille Andre, Br Loriersstraat 40      0475-91 52 55

Mia Vandebroeck, Nieuw Overlaar    0478-98 41 43

Marc Finoulst, Beukenlaan 6       016-76 71 27

Dodion Moniek, Stationstraat 22        0498-82 71 94

Danie Dehenin, Meerstraat 9 Meldert 016-766 632               0495-56 69 04

Van Mol Nicole, Lange Grachtstraat 2     016-76 72 33

Laeremans Sonia, H. Dotremotstraat 15/1         0497-25 56 05

Mariette Schoensetters, E Ourystraat 46 bus 1     016-76 57 17

Nicole Ruyts, K Astridstraat 30                016-76 64 83

Lea Kustermans, J Lowetlaan 4             016-76 76 18        0499-23 23 74

Magda Van Leemputten, Res Beatrijs 187 Tienen 0497-18 77 19

Willy Bamps, Heelblok 44 Tienen   0472-57 0429

Michel Winnen, Steenbergsestr 7 te Wever 0498-30 71 54

Andree Pierlet, Diestsesteenweg 25 Tienen     0495-468 484

Lieve Meulemans, Ridderstraat 6 Hoksem       0496-144 127

Beste:

Uw wijkafgevaardigde,……………………………………………………………………………………….. , telefoonnummer

……………………………………….was aan de deur om de eventuele inschrijving voor onze volgende vergadering te noteren, graag zelfs om uw 5 € te ontvangen. Er was echter niemand thuis. Daarom vragen wij u beleefd zo spoedig mogelijk contact te nemen op het adres of via de telefoon hierboven vermeld. Mensen met email kunnen altijd reageren via lucfourie@yahoo.com. Wie niet inschrijft veronderstellen wij niet te zullen komen….

 

Dat het wonder van PASEN jullie vrede en vreugde mag brengen !

 

Pasen …alles wijst naar een nieuw begin !

En als altijd een dikke merci aan al wie meehielp aan dit kantje, dus zeker aan onze Nicole Paulus en Wasily Pedjko. Dank U Erik Vanoppen voor uw maandelijkse steun. Dank U Mia, Andree, Hugo, Georges. En aan allemaal: tot donderdag.