Okra sport

Vermits de buitenactiviteiten minder risico lopen op Corona besmetting wordt er deze zomermaanden 14-daags gewandeld en gefietst met onze Okra sportclub.

Vrijdag is het wandeldag op 24 juli, 7 augustus, 21 augustus (vertrek om 14u, volgende locaties worden nog medegedeeld)

Dinsdag is het fietsdag op 14 juli, 28 juli, 18 augustus (vertrek om 13u30 aan Parochiecentrum Hoegaarden)

Dinsdag 14 juli vertrekken de fietsers om 13u30 aan het Parochiecentrum, Hoegaarden. Guy zorgt voor een verrassingstocht van ongeveer 30 km.