Okra Hoegaarden

Hoe voelt Okra Hoegaarden zich thuis in deze grote organisatie zoals hiervoor uitgelegd? En hoe vullen wij in Hoegaarden de grote principes van Okra in?

We gaan u hier niet uitleggen welke de grote principes zijn van Okra en hoe onze nationale vereniging is uitgebouwd. Daarvoor verwijzen we u naar andere sites op het web en specifiek naar Okra-.

Wij in Hoegaarden bouwden ons trefpunt 55+ uit tot ondertussen bijna 170 leden. Ons oudste actieve lid is net 40 jaar ouder dan ons jongste. We bereiken dus een groot spectrum van de Hoegaardse bevolking en proberen bijgevolg ons programma aan te passen aan een grote waaier van interesses en fysische mogelijkheden. Belangrijk is dat we een ruime kern hebben van bestuursleden en helpers die ‘jonger’ zijn, uit de leeftijdsklasse 55-65.

“Bij Okra in Hoegaarden voelt ge u niet zo oud, dat is daar geen oude mensenclub, daar lopen ook jonge mensen rond.”

Zo vatte een van onze oudere leden het heel sympathiek samen.

De maandelijkse koffietafel is en blijft onze belangrijkste gebeurtenis. Maar er gebeurt daar meer dan zo maar aan tafel zitten, koffie drinken en taart eten, en ondertussen babbelen. Bij ons wordt er gekaart, met rummikub en domino gespeeld, gesjoelbakt, pétanque  gespeeld, regelmatig gequizd. Een paar keer per jaar nodigen wij een spreker uit, we bewegen op muziek en zingen. We sluiten altijd af met een avondmaal. In december houden we het grote eindejaarsfeest.

Om alles te kunnen betalen houden we jaarlijks een pannenkoekendag met trappistenproeverij, een ontbijtbuffet en een grote tombola.