Wat is Okra?

OKRA heeft een missie

OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers.

Je vindt in OKRA tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten te ontplooien, blijf je actief en kan je mee in de steeds evoluerende wereld. Het uiteindelijke doel is om tot een warmere samenleving voor iedereen te komen. En daar draagt elk lid van OKRA zijn of haar steentje toe bij. De inspiratie hiervoor haalt OKRA uit haar christelijke visie op mens en samenleving. Dat betekent dat voor OKRA volgende waarden zeer belangrijk zijn: solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Kwetsbare groepen krijgen daarbij extra aandacht.

OKRA heeft een aanbod

 • Contact en vriendschap centraal
 • Het aanbod even verscheiden als de groep 55-plussers.
 • Kwaliteit voor alles.
 • Hier meteen een greep uit het aanbod: fietstocht, museumbezoek, cursus Photoshop, voordracht over de islam, samenzang, bloemschikken, reis naar de Algarve of China, discussiemiddag over zingeving en kookles.
 • Mee te maken dicht bij huis of wat verder weg.
 • Omringd door leeftijdgenoten.
 • Tien keer per jaar een ledenmagazine om u tegen te zeggen.
 • Dit alles best betaalbaar.

OKRA behartigt de belangen van 55-plussers

 • Info en service over pensioenen, inkomen en zorgvoorzieningen.
 • Info over wonen, mobiliteit en een pak andere onderwerpen die 55-plussers aanbelangen.
 • Acties voor de belangen van 55-plussers: daar waar de beslissingen genomen worden maar ook via beïnvloeding van de lokale politiek, manifestaties en ludieke acties.

OKRA bouwt aan een sterke vrijwilligersbeweging

 • Op alle niveaus gedragen door democratisch verkozen vrijwilligers.
 • Ontzettend veel kansen om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
 • Aan coaching geen gebrek: vorming, begeleiding, vrijwilligersstatuut en zo meer.

Wil je OKRA echt leren kennen, word dan lid.