Okrakrant februari 2022

 

Sneeuwklokjes

ontluiken in bosjes

in het gras

en tussen de struiken.

Klein en teer

trotseren ze

de winterse kou

en laten me weten

weldra komt het

voorjaar weer.

(P. Hagenaars)

OKRA NOG ALTIJD IN LOCKDOWN

Dit is het 19de Okrakrantje in corona lockdown. Eind vorig jaar hebben we een paar koffietafels gekend, maar dit is de 19de keer dat ik moet schrijven dat er geen koffietafel is, en dat is dus helemaal niet plezant. Het is dan ook met lood in de schoenen dat we eraan beginnen. En ook Nicole schreef dat het haar veel moeite kostte om de nodige tekstjes bij elkaar te krijgen. We worden het allemaal een beetje moe, het duurt te lang. En we zijn hier in Overlaar al allebei met corona ziekjes geweest en niet samen, dan zit je ongeveer een kleine maand in ballingschap.  En op dit ogenblik schrijven ze in de gazetten dat er 19 scholen dicht zijn, dat er in een WZC ergens 7 afdelingen besmet zijn van de 9 in dat rusthuis. We mogen het in februari nog niet riskeren met 100 mensen samen te komen in ons PC. Daar een ganse namiddag moeten zitten met mondmaskers op is trouwens ook niet plezant.

Ze geven nog een paar weken heel veel besmettingen per dag, maar daarna worden de vooruitzichten beter. Ik zou hier dus willen schrijven dat het onze uitdrukkelijke bedoeling is om in maart te herstarten met onze maandelijkse bijeenkomsten. Als we nu allemaal samen even stoppen met lezen en een weesgegroetje bidden moet dat lukken. Dank u.

Ondertussen is onze wandelclub de enige afdeling die verder doet en met steeds stijgend succes. Heel plezant was de opmerking van Frans Vandegaer die zei geweldig verrast te zijn om zoveel volk bij elkaar te zien aan de kerk. “Wat is nu voor speciaals gebeurd in de kerk, zo een hoop volk. Er kan om dit uur toch geen dienst geweest zijn?” was zijn redenering. Neen hoor, dat was gewoon Okra-volk dat stond te wachten om op wandeling te vertrekken. Dat doet dan toch weer deugd.

En er zijn nieuwe wandelaars die aansluiten bij Okra. Dominique Groeseneken en Erna Vanex werden lid. Ik hoop stillekens dat hij doet zoals zijn vader vroeger, die was heel actief bestuurslid. Als we na corona terug volledig opstarten moeten we trouwens eens werk maken van een verbreding van ons bestuur. Wie zich geroepen voelt mag nu al zijn/haar naam opgeven. Nog eens: dank u !

En uit Tienen kregen we telefoon dat Christine Vandevorst lid wil worden bij ons. Zij kwam met ons in contact via Georgina Willems En dus: dank u Georgina. Okra Hoegaarden telt nu 28 leden die als woonplaats Tienen op hun paspoort staan hebben.

Volgende maand dus hopelijk en waarschijnlijk herstart van de koffietafels, maar ook van de bowling. Maar de maandelijks kaartavond zou toch al in februari moeten kunnen? Akkoord voor donderdag 17 februari om 20u in PC. Ik ben erop uit.

Bedoeling is in dit boekje een paar foto’s van lange tijd geleden in te lassen. Tijdens onze vergadering in maart is het dan weer de bedoeling dat Nicole met meerdere foto’s rond komt in de hoop dat jullie kunnen aanwijzen wie er allemaal op staat. De heemkundige kring zal u dankbaar wezen.

En als dat allemaal goed lukt moeten we opteren om in april of mei ons uitgesteld nieuwjaarsfeest te organiseren. En dan moeten we ook naar een datum zoeken voor onze traditionele pannenkoekendag met trappistproeverij. In februari vinden we samen komen nog een beetje onverantwoord, maar er leven nog veel plannen in onze hoofden. Hopen maar dat corona afzwakt. Want dan gaan we terug op uitstap met de bus.

Op 15 maart zijn er nog altijd door ons regiobestuur in Korbeek-Lo de jaarlijkse shownamiddagen in Aarschot gepland. Dat zal ook nog moeten geregeld worden tijdens onze koffietafel van maart. Hopelijk!  En anders moet ge ons Andree al maar eens raadplegen op 0495/468484. Er is gewestbestuur op 14 februari, daar zal wel beslist worden of we kunnen en mogen bus huren. Oeps, de bijdrage van ons Andree steekt ineens in mijn mailbox (: zie verder onder de rubriek: met Okra op stap).

En dan sluiten we dit hoofdstuk af met info over de lidgelden 2022. De grote meerderheid heeft al gestort of betaald aan de wijkmeester. Waarschijnlijk de heel grote meerderheid die dat wenste heeft de sportverzekering al gestort. Al deze laatste info is reeds doorgezonden per email, de sporters zijn dus reeds verzekerd  Voor alle anderen: gelieve te storten op BE94 0682 4779 4914 met extra vermelding van uw naam aub. Het lidgeld bedraag 26 €, 43 € voor twee mensen op hetzelfde adres. Mensen die in het WZC wonen betalen slechts 11 €, bijleden zelfs maar 9 €. De sportverzekering kost nog eens 8 € extra, maar die krijg je terug van CM. En als storten moeilijk of niet gaat regelt je alles maar tijdens onze koffietafel in maart. Duidelijk is: er moet absoluut koffietafel zijn in maart, er is zoveel te bespreken.

Nog heel rap een raadseltje.
Waarom kan een ei niet bevriezen?  Omdat er een dooier in zit.
Jong wat wordt er een stukske gezeverd in de wereld.

DE WEERSPREUKEN VOOR FEBRUARI

 • Sprokkelmaands regen, is grasmaands zege.
 • Als vroeg krokussen bloeien, dan gaan ze met de koude stoeien.
 • In februari al lente, dat geeft dan broden zonder krenten.
 • Als ’t met Lichtmis waait en stormt, is de lente al gevormd.
 • Lichtmis donker maakt de boer tot jonker.
 • Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen sneeuw op ’t pad.
 • Sint-Amaan doet het zaaikleed aan.
 • Een koude februari geeft een goed roggejaar.
 • Februari muggendans, geeft maart een slechte kans.

GESPREK TIJDENS OKRA KOFFIETAFEL

Drie ex-collega’s van het werk zien mekaar na meerdere jaren terug op een okra-bijeenkomst. En het gesprek gaat over wat ze zoal doen sinds hun pensioen.

Ha, zegt de eerste, ik reis en fotografeer veel.
En de tweede zegt dat hij heel graag en veel tuiniert.
Ja, zegt de derde, ik doe nogal dikwijls zoek- en opsporingswerk.
Opsporingswerk, hoezo?
Welja, elke dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn hoorapparaat, mijn wandelstok, mijn gazet, mijn sleutels, …

 

DE TIJD VAN TOEN, OKRA-HERINNERINGEN …

DE KLEINKINDEREN VAN OKRA

Uit de kindermond …

 • Ik vroeg gisteren aan mijn kleinzoon Louis of hij nog wat wilde drinken .
  Louis : “ Neen, oma ik ben al dronken !”
 • De juf in de klas zegt : “ Pietje, jouw opstel over “De hond” is exact hetzelfde als dat van je broer .” “Dat klopt” zegt Pietje, “we hebben immers dezelfde hond “.
 • Marieke wil een brief aan haar Oma schrijven . Ze schrijft : “Lieve Omi, ik schrijf heel langzaam omdat ik weet dat jij niet snel kan lezen !”
 • “Ohh oma, gaan we nog eens naar de heksenwinkel ?” Oma volgt Stien haar vingertje als ze vanop de achterbank wijst naar wat ze bedoelt . “Huh ? naar de Action bedoel je ? “ “Ja hoor, naar de heksjion “ !

’N OPKIKKER VAN FORMAAT

Heel veel vriendschap, warmte en genegenheid en een kusje voor het gemis en de pijn is voor alle zieke mensen nog steeds een goed medicijn . Veel moed en beterschap gewenst namens de redactie van dees gazet.

MARIA LICHTMIS

Een kaarsje voor Maria

op deze Lichtmisdag.

De winter gaat al henen,

want ’t licht is verschenen,

zoals d’ oude Simeon

het in de tempel zag.

Wij zijn nog in het duister,

maar straks komt toch de luister,

van ’t licht dat eeuwig schijnt.

Vertrouw nu maar de zangen,

die in de stilte hangen

tot droefnis verdwijnt.

NIEUWS VAN CAFE TRICOT

 Ja, veel nieuws valt er echt niet te rapen, altijd en overal CORONA. In het cafetaria van ons WZC Hugardis mogen nog geen activiteiten doorgaan en dus zitten de maskes van Tricot gezellig thuis te breien en te haken met een kopje koffie en een pralineke bij de hand . Nicole Ruyts bracht een ferme vracht warme sjaals, kragen en pulls naar B.O.M. in Tienen en … bijgevolg is hun voorraad wol natuurlijk ook fameus geslonken. De maskes vragen veel goede wol om verder te kunnen werken, om kansarmen in onze regio een beetje warmte te geven. Voor meer info bel Nicole Ruyts op het nummer 016/766483. Heel dringend !

NOG EEN OPROEP AAN DE OKRALEDEN

Heb je foto’s uit de oude doos van bekende of minder gekende  Hoegaardiers, van priesters, politiekers, of van een bakker, beenhouwer, vroedvrouw , van jezelf als tiener of je eigen trouwfoto, of van eender wie… breng ze bij Nicole Paulus of bel haar 016/76 67 59.  We proberen er een mooie reeks van te maken.

DE OKRA VERJAARDAGKALENDER

Allé, maak die fles bubbels maar open om te toasten op jullie verjaardag ! Van onze Okra krijgen jullie allemaal een heeeele dikke verjaardagskus door de brievenbus!

Op 1 februari verjaart onze kaartster Vivianne Medaer, en op 4 februari onze danseres Irene Swellen. Veel geluk gewenst door onze heel okrabestuur.

Op 5 februari is het feest in Hauthem: Monique Verhulpen is jarig. Hoera!

En op 7 februari viert onze getrouwe wandelaarster Leonce Mertens in Bost. Moge ons Heer ervoor zorgen dat ge nog vele jaren moogt wandelen..

We schrijven 10 februari op als Maria Vanolst jarig is. Nijg!

En Monique van hierboven viert weer op 11 februari, echtgenoot Hugo Nicolaes is jarig.

Op 15 februari vieren we een drieling, en geen enkele ervan woont in Hoegaarden. Proficiat aan Nelly Tomboy uit Hakendover, aan Marie-Rose Stockmans van aan de watertoren in Vissenaken en aan Marie-Rose Andries uit Kumtich.

Nicole Marchal woont wel in Hoegaarden natuurlijk, zij verjaart op 23 februari.

Nog een drieling die viert op 24 februari, en nu wonen ze wel alle drie in het dorp. Proficiat aan Marleen Lefevre, Gilberte Dekeyser en Patricia Gilis.

Ook uit Tienen viert onze wijkmeesteres Magda Vanleemputten op de 26ste.

En het verst van allemaal, in Diepenbeek, woont en viert onze huisfotograaf Wasily Pedjko op 28 februari.

Allemaal een dikke proficiat.

MET OKRA OP STAP

Voorlopig hebben we nog geen nieuws i.v.m. de Musical. Zodra ik geïnformeerd word zal ik jullie hiervan in kennis stellen. Hopelijk zijn we dan definitief verlost van het virus en kunnen we terug uitstappen plannen.

Shownamiddag Aarschot
Het gewest heeft deze show gepland op dinsdag 15 maart om 13u30. Het zijn optredens van Gene Thomas, Lindsay, Eveline Cannoot en Johan Veugelers.
Het belooft dus een zeer mooie namiddag te worden.
Inschrijven voor 20 februari is een must en daarvoor dien je 22 euro te betalen voor de show en de kostprijs van de bus dat weten we momenteel nog niet.
Indien je meewil gelieve dan te betalen op rekeningnummer BE 28 7360 3772 8620 met vermelding shownamiddag Aarschot. Opgepast: eventuele niet-leden die meewillen betalen 27 € inkom.

Bedevaart Scherpenheuvel
We willen al meegeven dat er dit jaar opnieuw een bedevaart wordt georganiseerd door het gewest op 9 mei om 13u30 is de viering. Verdere info volgt nog.
En hopelijk kunnen we hier meer over vertellen op onze maandelijkse ontmoeting in het PC.  Ook hier zullen we eerstdaags beslissen wanneer we dit terug In veilige omstandigheden kunnen opstarten.

Tot binnenkort!

OKRA MOP

Moet ge luisteren, ik kom net van bij de dokter vandaan..

Na een heel leven van trappisten, whiskey en cognac en koffie, blijk ik water op mijn longen te hebben.

Dat moet verdomme tijdens het tanden poetsen gebeurd zijn

VERSLAGJES WANDELINGEN

Wandeling 14/01/2022 Hoegaarden

De Kerst en eindejaarsfeesten voorbij werd het tijd om terug een  beetje aan lichaamsbeweging te doen. Voor onze eerste wandeling hadden we de weerman gevraagd om een beetje goed weer want de laatste weken was het niet denderend. En of hij  woord had gehouden, volle  zon, blauwe lucht  en zachte temperatuur, het was een lentegevoel.

Met 28 stonden ze ongeduldig te trappelen aan het Kapittelhuis voor de start van de eerste wandeling in 2022. Guy Poffe had een prachtige omloop voorzien  (+/- 9 km) met start door de toontuinen en dan door de velden, met prachtige vergezichten, langs Nerm vervolgens langs Hautem  terug naar  Hoegaarden. Het was genieten met volle teugen en een beetje nagenieten op het terras van het Kapittelhuis.

Vrijdag  11 februari 2022 om 13u30 wandelen in en rond Bost. Albert heeft een wandeling uitgestippeld van 7 km, deze kan ingekort of uitgebreid worden. Vertrek aan de kerk van Bost, Potstraat.

Vrijdag 25 februari 2022 om 13u30 wandelen in en rond Orsmaal. Albert heeft een wandeling uitgestippeld van 7 km, deze kan ingekort of uitgebreid worden. Vertrek aan de parking  Frituur Magda, tegenover café Transport, Sint-Truidensesteenweg 198, Orsmaal Linter.

Graag uw deelname bevestigen aan Mia Vandebroeck 0478/ 984143 of vandebroeck.mia@skynet.be

OKRA DANKT ZIJN SPONSORS

Bakkerij Edwin Wils           PATISSERIE SVEN

Altenaken 80A                       Doelstraat 47

 Outgaarden                            3320 Hoegaarden

OKRA MOP

En dan nog rap met een stomme mop:

Baas: ‘Gilbert, het is deze week al de vijfde keer dat ge te laat op het werk zijt! Wat moeten we hieruit besluiten?

Gilbert: ‘Dat het vandaag vrijdag is chef.’

BIJ OKRA DENKEN WE SOMS EENS GOED NA OOK IN 2022 !!!!!

 • Een lach is een simpele manier om er mooier uit te zien.
 • Als de zon niet wil schijnen, dan schijn je toch zelf.
 • Maak van de moeilijke weg een mooi wandelpad .
 • Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
 • Wacht niet op een goede dag, maak er één.
 • Het mooiste aan herinneringen is dat niemand ze je af kan pakken.
 • Natuurlijk praat ik tegen mezelf. Soms heb ik advies van een expert nodig.
 • De brief van het hart lees je op het gezicht.
 • Als een vriend ons vergezelt is geen weg te lang.
 • Het is verstandiger een kaars aan te steken, dan te klagen over duisternis.
 • Wees verstandig, gebruik je hart.
 • Zwijgend denken zal niemand krenken.

OKRA HEEFT HET NIET VOOR CORONA

Nog een keer een Coronagedichtje.

Corona hier, corona daar,

2021, was dat weer een gek jaar !

Een jaar met heel weinig gezoen,

begot, we laten ons zeker niet doen.

Ik droom, patsboem, wat een knal!

Ik zie verdorie vuurwerk overal

boven, onder, hier en ook daar

potverblomme Corona, verdwijn nu maar!

 

OKRA EN DE PRIVAC-WETGEVING

Nog maar een keer melden dat indien u wenst dat uw naam, geboortedatum of foto nooit vermeld wordt in onze correspondentie en op onze website je dit moet melden aan schrijver dezes. Dan hebben we daar extra aandacht voor.

OKRA DANKT ELKE MAAND HAAR MEDEWERKERS

Ge kunt beter de mensen een keer te veel bedanken dan een keer te weinig zei mijn schoonvader destijds. En de man had gelijk.

Dus nog maar eens allemaal bedankt die meewerkt aan onze Okra, die er voor zorgden dat Okra Hoegaarden ondanks corona levend en gezond blijft. Een uurtje geleden kwam er een mailtje van Leuven dat we met 80 mensen in een zaal zouden mogen vergaderen. Maar voor de rest staan de gazetten vol over de gesloten scholen, worden treinen afgeschaft enz.  Bovendien zijn wij altijd met 100 of ietsje meer. Laat ons dus toch maar voorzichtig blijven en nog een maandje wachten, desnoods dan zelfs ons koffietafel in twee splitsen. We blijven erbij: nog geen koffietafel in februari. En in maart is het hopelijk al beter weer, dan kunnen we af en toe verluchten.

Wat kan dus wel?

Wandelen op 11 en 25 februari in Bost en Orsmaal. Wandelen ook nu vrijdag om 13u30 aan de kerk van Boutersem.

Kaarten op donderdag 17 februari om 20u in PC.

En voor maart verhopen op een hervatting van ongeveer alle activiteiten: grote vergadering, bowlen, muzieknamiddag in Aarschot, bedevaart nog ietsje later, en dan terug fietsen.

Dus bedankt aan wie info doorstuurde voor dit krantje, aan al wie belangeloos dit krantje verdeelt aan al onze leden, aan wie de wandelingen voorbereidt, aan onze webmaster Erik, aan Wasily voor de foto’s, speciaal toch ook aan Andree die de volgende uitstappen al tracht te organiseren. Het komt in orde. Bedankt Nicole, Mia, Andre, … en zovele anderen.

 

Ergens zingt een vogel zijn zelfgeschreven lied. De natuur is zijn theater, ik luister en geniet !