Okrakrant februari 2020

 Februari 2020

 

In het hart

van elke winter

ligt een vermoeden

van een

nieuwe lente  !

 

UITNODIGING FEBRUARI 2020

Jaja goede vrienden, op de eerste bladzijde spreken we al terug van een vermoeden van een nieuwe lente. De dagen zijn al serieus aan het lengen op de datum dat we dit schrijven. En tegen de datum van onze maandelijkse vergadering zal de dag weerom bijna een half uur langer duren. En nog veertien dagen later liggen de eerste mooie dagen al in het verschiet. We gaan ook deze winter weer met z’n allen verslagen.

Maar in dit hartje van de winter nodigen we u allen uit op een warme namiddag met veel vriendschap in het WZC Hugardis. Onze pastor Liesbeth Goris komt te gelegenheid van Lichtmis het woord voeren. Het is inderdaad goed om voor de ontspanning even in ’t eigen hert te kijken. Hartelijk welkom bijgevolg op donderdag 6 februari, graag om 14u stipt.

Soms is het moeilijk, onmogelijk zelfs om activiteiten te laten doorgaan op de normale tijdstippen. Zo moesten we vorige maand onze koffietafel verschuiven naar de tweede donderdag van de maand i.p.v. de gebruikelijke eerste donderdag. Onze excuses aan de mensen die we het hierdoor moeilijk maakten. Maar toch zakten nog bijna 110 mensen af naar ons WZC en werd het andermaal een leuke namiddag.

Hoogst waarschijnlijk kunnen we vanaf mei terug verhuizen naar het dan vernieuwde PC. Er is nog heel veel werk, maar het vernieuwde en verjongde bestuur zou op het laatste weekend van april open deurdagen willen organiseren met een natje en een droogje. Hou dat weekend vrij voor ons PC. Hopelijk voelen we er ons erg snel opnieuw thuis. De week dat u dit leest heeft Okra drie werkdagen besteed aan het helpen isoleren. Wij zoeken nog volk om te helpen bij het tegelen.

En Okra zoekt nog altijd nieuwe bestuursleden en helpers. Op 8 maart is onze jaarlijkse pannenkoekendag. Wie wil er helpen? Wie komt helpen flyers in de brievenbussen droppen?

We zoeken nog altijd mensen die ‘wijkverantwoordelijke’ willen worden: maandelijks onze correspondentie bezorgen aan de leden, inschrijvingen noteren, zieken bezoeken, informatie en wensen van hun leden doorspelen, enz.  U zijt welkom.

We zoeken naar begeleiders van de korte wandelingen op vrijdag, voor een heel korte wandeling tijdens de koffietafel. Versta doodgewoon: iedereen die wil en kan helpen is welkom.

 

BIJ OKRA DENKEN WE SOMS EENS GOED NA

 • Menigeen dwaalt uit vrees te dwalen.
 • Wees geduldig want de wereld is groot en wijs.
 • Je bent nooit te oud om je jong te voelen.
 • Luiheid mag aantrekkelijk schijnen, werken geeft bevrediging.
 • Een wijs mens creëert zijn eigen lo .
 • Broed niet op je zorgen, anders komen ze nog uit !

OKRA KAARTEN

Hoera, hoera, hoera: we kaartten aan drie tafels en dat was potdekke lang geleden. Dat geeft terug een beetje ‘iever’, want vorige maand was het maar triestig, dan vroegt ge u af of onze maandelijkse kaartavond nog wel zin had.

Ja dus.  Hugo was er terug, fijn. En Willy Lambrechts was er voor het eerst, tof. We hebben wel Monique Elsen moeten overtuigen om voor het eerst in haar leven mee te kaarten. Dank U Monique. En hopelijk hebt ge de microob nu ook te pakken. Het leven is meer dan wandelen, fietsen, bruine trappist drinken, enz., het is ook kaarten…

En de uitslagen? Het is niet spannend meer want bij de kleurenwiezers heeft Nicole weeral gewonnen en de Staf haalde zelfs een monsterscore. Die kan bij de gewone wiezers niet meer verliezen in de resterende maanden.

Zin in een leuke avond, een lekker pintje? Donderdag 21 februari om 20 u bij Brem!

 De derde donderdag van mei is O.L.H. Hemelvaart, dus kaarten we op de tweede donderdag, de 14ste. Vul nu al uw agenda in

VERSLAG NIEUWJAARSCONCERT

Als altijd vertrok de Okra-bus stipt op tijd op het Gemeenteplein. Dikke dertig leden trokken naar den Egger in Scherpenheuvel voor het jaarlijkse nieuwsconcert, het enige concert met klassieke muziek dat deze jongen per jaar meemaakt. Dit jaar trad voor ons het European Philarmonic Orchestra op. Jongens kunnen die muziek maken ja, de perfectie. Jammer dat de zanger met een verkoudheid moest forfait geven en daardoor was er minder afwisseling in het optreden. En dan hoor je achteraf: ‘Dat was toch weer goed, niet?’ Geweldige muzikanten, maar we hebben al plezantere optredens gehad hier. Ja tegen pech kan niemand op, en de receptie achteraf was wel weer keigoed. Dikke proficiat aan het regiobestuur.

HET BESTUUR VAN OKRA

Twee-derde van onze mensen hebben al het lidgeld voor 2020 betaald. Aan de overigen, onder wie ikzelf, vragen we om dit nu eerstdaags te regelen.

Wij herhalen uit het boekje van vorige maand:

‘De lidgelden bedragen 25 € per persoon, 17 € voor een tweede persoon op hetzelfde adres. WZC-bewoners betalen 10 € en wie elders hoofdlid is betaalt bij ons 7 € om dit krantje te ontvangen, mee op uitstap te kunnen, te kunnen deelnemen aan het eindejaarsfeest, enz.. De hoofdmoot van deze sommen storten wij door aan de regionale zetel. Zij  bezorgen ons het Magazine, de Sprokkels. Zij zorgen dat wij verzekerd zijn, organiseren voor ons concerten, muziekdagen, voordrachten, busuitstappen, enz….. De sportverzekering kost 8 €.’

Vriendelijke vraag.

Onze Okra heeft twee rekeningen: eentje voor de uitstappen en eentje voor de lidgelden, de overige inkomsten en uitgaven. Het gebeurt regelmatig dat er gestort wordt op de verkeerde rekening en dan moeten de respectievelijke  rekeningbeheerders naar mekaar overschrijven. Dat zorgt soms voor verwarring. Mogen wij extra aandacht vragen om te storten op de juiste rekening a.u.b.?

BE 28 7360 3772 8620 voor reizen en uitstappen.

BE94 .0682 4779 4914 voor lidgelden en andere giften (bv. sportverzekering)

OKRA BOWLING

Opnieuw mochten we op twee banen bowlen, een groepje van vijf en eentje van vier. En er waren twee supporters die kwamen genieten van de lekkere koffie in Arco op de Leuvensesteenweg. En waar we vorige maand een record mochten noteren lagen de punten deze keer veel lager. Onze bowlingkampioen is en blijft Georges Gevers uit Kumtich. Hij won weer twee keer, met 115 en 127 punten. Dat zijn punten waarvan den dezen alleen maar kan van dromen, maar eigenlijk is dat geen topprestatie. De eerste baan die we speelden was Georges de enige met meer dan 100 punten zelfs. De tweede game gooiden ook Marc en Michel meer dan 100.

Hoewel ik mezelf als zwak tot zeer zwak bowler omschrijf blijf ik bowlen heel plezant vinden. Het is een tof bendeke, er wordt af en toe eens goed gelachen. Ook u bent welkom op dinsdag 11 februari om 14u We spelen altijd twee banen, stoppen meestal rond 16u.

OKRA VERJAARDAGKALENDER

Genieten jullie van alle lieve wensen en van elk leuk gebaar. Begin dan vol verwachting aan een nieuwe levensjaar . Hartelijk gefeliciteerd !

Zestien van onze vrienden verjaren in de kille maand februari, waarvan Vivianne Medaer de rij opent per 1 februari.

Irene Swellen krijgt de voordeur 7 op 4 februari.

Monique Verhulpen verjaart op 5 februari en haar echtgenoot Hugo de 11ste.

Maar tussen 5 en 11 februari verjaren er nog twee: Wandeldirectrice Leonce

Mertens is een gelukkige jarige op 7 februari en Maria Vanolst in niet minder gelukkig de tiende februari

Twee keer Marie-Rose aan het feest op de 15de: MR Stockmans en MR Andries. En ook Nelly Tomboy is jarig op die 15de. Goede gedaan meiskes. Nicole Marchal viert in de Stoopkensstraat op 23 februari.

En weer drie gelukkigen op 24 februari: Gilberte Dekeyser, Patricia Gilis en Marleen Lefevre. Dus drie keer hip, hip, hip, hoera..

Nieuw lid Anna Smets is jarig op 25 februari.

Wijkmeesters Magda Van Leemputten uit Tienen viert op 26 februari.

En vriend Wasily Pedjko uit Diepenbeek sluit de rij de feestelingen af de 28ste.

Ferm clubje niet?

OKRA JUBILARISSEN

Léonce en Albert, Hélène en Joseph, Herman en Nelly, Marcel en Vivianne, wat is het mooi, om na 50 jaar of meer samen te zijn als gouden paar. Al lang hand in hand door het leven maar nog genoeg om te delen en te geven. Blijf voor elkaar zorgen, blijf genieten, blijf dromen. Koester jullie samenzijn, in alle jaren die nog komen. Hier moesten nu foto’s komen van die echtparen, maar er is geen plaats meer in ons boekje, zelfs nog niet voor een mop jongens.

Maar wel …  Wisten jullie trouwens dat Maurice Hermans en Denise Godefridi op 21 januari 70 jaar zouden getrouwd zijn? Dat is toch veel meer dan een gewone proficiat waard. En toch krijgen ze van ons slechts bloemen op het eindejaarsfeest. Geweldig.

Weten jullie wat? Ik ga extra bladzijde toevoegen aan ons krantje, dan kunnen we die foto’s wel meegeven. Straffe kost niet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRA ROUWT

8 januari overleed Mariette Dotremont , weduwe van Marcel Stockmans. Het frêle vrouwtje was één van de eerste leden van de KGB, het huidige Okra. Door weer en wind fietste ze iedere keer goedgezind naar de koffietafel in ons Parochiecentrum tot het voor haar echt niet meer mogelijk was. Mariette ruilde haar huis in Nerm voor het veilige WZC Hugardis.

Mariette

zacht blaast de wind je omhoog

vederlicht

steeds verder de lucht in

op weg naar daar

waar alles mooi en vredig zal zijn

waar liefde je hart zal verwarmen

en je zacht zweeft op een eeuwig geluk .

 OKRA BIDT

Okra bidt ook even ingetogen voor Pierre Taverniers, halfbroer en peter van ons trouw lid Gabrielle Vandenbosch. Hij overleed op 7 januari.

Moge volgend jaar meer geluk brengen voor de familie, want na het overlijden van onze vriend Edgar en van de vader van Julien , allen binnen het jaar, is het meer dan voldoende geweest. Sterkte.     

WEERSPREUKEN VOOR FEBRUARI

 • Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar.
 • Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen sneeuw op ’t pad.
 • In februari al lente, dan geeft dat brood zonder krenten.
 • In de korte maand regen, is vette mest en zegen.
 • Als februari lacht, dan wordt maart niet zacht.
 • Als vroeg de krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien .

VERSLAG UITSTAP NAAR KAASBOERIN

Op 17 december zijn we met 23 Okra leden naar de Kerstshow geweest. En de afwezigen hadden ongelijk. Het was een zeer mooie show met in het 1ste deel liedjes van Will Tura, Louis Neefs en zoveel meer!! Ook zangeres Mieke heeft het beste van zichzelf gegeven  En tussen de optredens van de zangers waren er ook leuke moppen te horen. In het 2de deel ging het vooral om zeer mooie gekende Kerstliederen. White Christmas werd door iedereen met volle borst meegezongen.

Gezien het enthousiasme van de deelnemers, wagen we het erop om volgend jaar andermaal deel te nemen aan de Kerstshow. Het zijn allemaal andere artiesten en zo zal het voor diegenen die dit jaar hebben deelgenomen het een andere show zijn! Noteer alvast de datum in uw agenda “Donderdag 10 december 2020”. Verdere info volgt later!

PS: Normaal zouden we terug op 17 december kunnen gaan, maar dan is er het Okra-eindejaarsfeest. Het leven is druk voor Okra-leden…


 

OKRA DANKT ZIJN SPONSORS

Bakkerij Edwin Wils

Altenaken 80A

3321 Hoegaarden

 

Okra koopt altijd Hoegaards, deze mensen helpen ons maandelijks en geven ons een mooi percentje korting. Merci Edwin. Merci Sven.

PATISSERIE SVEN

DOELSTRAAT 47

3320 HOEGAARDEN

DE OKRA KALENDER

3/02    10u
Bestuursvergadering in de Venetiaen op de Plek, inschrijvingen koffietafel noteren..

3/02    14u
Film in Kruisboog, Quest qu’on fait au Dieu

4/02    14u
Voordracht in Begijnhof Diest over ‘Geloof en Politiek’

6/022  14u
Koffietafel in WZC met medewerking Liesbeth Goris.

11/02  14u
Bowling in Tienen

12/02  14u
Breicafé

14/02  14u
Wandelen in Zoutleeuw

17/02  9u
Gewestvergadering Tienen, in CM

20/02  20u
Kaarten bij Brem

25/02  14u
Voordracht ’Hoe wil ik wonen’ in CM Kessel-Lo

26/02  14u
Breicafé in WZC

26/02  19u
Dagelijks bestuur

28/02  14u
Wandelen in Melkwezer

4 mei
Bedevaart ScherpenheuveL
Reserveer nu dringend uw plaats op de bus. (= 10 €)

OKRA LEKKER ACTIEF

Op 10 januari vertrok de eerste wandeling van 2020. Acht wandelaars volgden Albert voor de grote tocht via de watermolen in Overlaar en Hauthem, vier anderen wandelden verder tot Rommersom. Achteraf, bij een gezellige pint of koffie in de Toontuinen mochten we nog 2 supporters/sympathisanten met hun kleinzoon ontmoeten. En nog altijd hebben we geen regen gehad bij onze wandelingen. Straf.

En deze namiddag van vrijdag 24 januari wandelden we in Bost. Een ganse groep van 16 mensen wandelde via Grimde, met bezoek in de kapel van het dertienmaal, over Hakendover terug naar Bost om te besluiten met … Inderdaad, een gezellige pint, een tripel Karmeliet deze keer. Leuke vrijdagnamiddagen.

Volgende wandeling is op 14 februari met start in Zoutleeuw op de Markt, en dan op 28 februari met vertrek aan de kerk in Melkwezer. In maart wandelen we terug eens in Hoegaarden, dan wordt het toch weer stilaan warmer en kunnen de mensen voor de korte wandeling toch terug mee? De tweede wandeling in maart vertrekken we onder leiding van Jan en Christine aan de kerk van Bierbeek..

En is er in mei al niet onze jaarlijkse wandeling bij Staf in Eliksem?

Vorig jaar deed onze wandelclub een uitstap met de trein naar Bokrijk en iedereen vond dit blijkbaar reuze, want er moet absoluut dit jaar een vergelijkbaar iets komen. Wie wil er eind augustus mee met de trein naar Antwerpen? Geef nu a.u.b. reeds uw naam op i.v.m. reservatie in eetgelegenheid op de middag. Wie wil kan gewoon eens gaan shoppen, maar de anderen willen eens de tunnel onder de Schelde nemen, iets meer van de stad zien.  We hopen op niet veel meer dan 20 deelnemers, anders spelen we in zo’n grote stad zeker mensen kwijt  Nu Inschrijven …

En dan rees onmiddellijk de vraag: En onze wandeling in Hakendover met etentje achterna in Maurus? Hela dat gaat ge toch niet afschaffen? Oke dus. Wie wil deelnemen geeft naam op. Maar vooral: Zijn er niet-wandelaars zoals vorig jaar die wel willen deelnemen aan het feestje achterna?. Geef nu graag uw naam al op aan Luc, want vanaf 25 deelnemers is het zaaltje voor onze groep alleen. En dat is veel leuker. Doet Eliksem terug mee?

Wandelaars houden best contact met Albert Vandermeulen via albert.vandermeulen@telenet.be of via 0477-132839.

DE OKRA UITSTAPPEN

DAENS

We hebben ondertussen 46 ingeschrevenen: leden en niet-leden die reeds allemaal betaald hebben. Er zijn nog slechts 4 plaatsen beschikbaar. Drie leden hebben zich laten inschrijven als reserve; zij kunnen slechts “last minut” een beslissing nemen. Dus eigenlijk is er maar 1 plaatsje meer vrij.

Maar indien er zich nog kandidaten aanbieden en zij storten 85 € op rekening BE 28 7360 3772 8620 dan krijgen zij voorrang. Men kan zich ook altijd als reserve op de lijst laten zetten, de ervaring leert ons dat er steeds onvoorziene omstandigheden zijn waardoor iemand niet meekan. Je hebt er dus alle belang bij dat je u als reserve laat registreren.

Wisten jullie dat de kleindochter van Herman en Nelly meespeelt? Misschien nog een extra motivatie om mee te gaan.

AARSCHOT SHOWNAMIDDAGEN:

Op onze volgende koffietafel is het de laatste kans om u in te schrijven voor de Shownamiddag in Aarschot. Deze gaat door op donderdag 12 maart, uur van vertrek wordt in maart medegedeeld. Er zijn nog 13 plaatsen beschikbaar, indien meer interesse dan kunnen we uiteraard nog plaatsen bijvragen. Deze inschrijvingen moeten we afsluiten voor 20 februari, alle betalingen dienen dan gebeurd te zijn.

Het kost 32 € en je kan dit indien je meewilt en nog niet ingeschreven bent, toch al storten op rekening BE 28 7360 3772 8620. Inschrijving is pas definitief als het geld op de rekening staat. We volgen dit dagelijks op.

Programma staat in ons krantje van januari.

Indien vragen kan je altijd bellen naar Andrée Pierlet 0495/46.84.84

CAFE TRICOT

2 februari …. feest van O.L.Vrouw Lichtmis … tijd om al even te dromen van de komende lente. In de tuin hoort ge al gekwetter van vogels, de roep van de tortelduiven,  sneeuwklokjes ontluiken, paasbloemen staan al 15 hoog, dus de lente is niet meer ver af … joepie! Maar toch voorzichtig zijn, genoeg vitamientjes eten om griep de baas te kunnen. Griep kan echt erg zijn, je helemaal onderuit halen, je doodziek maken, ik spreek uit ervaring.

De maskes van Tricot komen samen om te breien en te tetteren op woensdagen 12 en 26 februari. Wie wil er Nicole helpen bij de organisatie van Café Tricot: inzamelen wol, organisatie kerstmarkt, verzending gemaakte werkjes aan de goede doelen, enz.? Dringend a.u.b..

EEN PAAR GOEDE AFSPRAKEN

Wij proberen in dit krantje zoveel mogelijk familienieuws te melden. Al ruime tijd maakt Nicole een tekstje en zoekt ze een kleine bezinning om bij de foto van overleden leden en ex-leden te plaatsen. Wij beperken ons hier heel duidelijk tot leden en oud-leden van onze vereniging. Voor overleden echtgenoten, geen lid van Okra, beperken we ons duidelijk tot een korte vermelding en een weesgegroetje op de eerstvolgende koffietafel. Idem zo voor overleden ouders, broers en zussen, andere familieleden. Bovendien kunnen we enkel iets plaatsen als we weet hebben van een overlijden. Hier in het verre Tiense Overlaar krijg ik zelden een overlijdensbericht. Meestal krijg ik bericht via andermaal Nicole. Als het u een troost kan wezen dat in Okra eventjes gedacht en gebeden wordt aan uw overleden geliefden, gelieve het ons dan op een of andere manier te laten weten. Als u wet hebt van een overlijden in de familie van een goede okra-vriend van u, laat het ons a.u.b. weten.

Maar we willen bij Okra ook positief familie-nieuws vermelden. We moeten immers alle kansen grijpen om gelukkig te zijn. Zo proberen we alle speciale huwelijksverjaardagen te melden en met nieuwjaar zetten we die mensen in de bloemetjes. Dat is vrij moeilijk en we lopen het risico mensen te vergeten. Dus weeral mensen: laat a.u.b. weten als u een speciale verjaardag te vieren hebt. En laar ons zeker weten als u weet hebt van zo’n speciale dag bij uw vrienden. De firma dankt u.

En we zouden nog willen verder gaan. De dag van het nieuwjaarsconcert verteld Gaby Wouters dat ze de dag ervoor overgrootmoeder werd. Dat is toch ook het vermelden waard, dan kunnen we allemaal de gelukkige proficiat wensen als we het weten. Wat is er leuker dan de gelukwensen van uw vrienden mogen in ontvangst te nemen?  Dus mensen, laat zo’n nieuws weten. Laat zo’n nieuws van een uwer vrienden weten

Plezant nieuws…  Toen ik op de receptie na het concert het nieuws van Gaby vertelde aan onze groep kreeg ik van Marie-Louise Stockmans het antwoord dat zij al 5 keer overgrootmoeder was, en Suzanne Bamps is dat ook al drie keer. Dus start ik hier met een nieuwe reeks ”proficiatten”!

Van ganser harte proficiat aan Gaby Wouters met haar achterkleinkind. Geweldig.

En heel zeker proficiat aan Marie-Louise en Suzanne.

Herinner je gisteren,

droom over  morgen,

geniet vandaag !