Okrakrant december 2020

Okra wil het er dit jaar op wagen

het kerstkind iets anders te vragen .

Geen cadeautjes in mooi papier verpakt

met je naam erop geplakt .

Okra’s wens is dat jij gezond blijft

en nog straalt van  wat geluk.

Als het Kindje dat kan geven …

kan Kerstmis niet meer stuk .

Zalig kerstfeest

 

CORONA-KRANT VIII

Ik ben met ons Okrakrantje voor december mogelijk weer een paar dagen te laat. Maar het geeft geen ‘iever’ hé mensen, hieraan beginnen.  Er zijn geen verslagjes van de voorbije activiteiten, er is niks te plannen voor nieuwe activiteiten in de nabije toekomst, zelfs geen wandelingen of zo. Dit is Coronakrant nummer 8 beste vrienden en het virus leeft nog altijd. We zijn wel de tweede golf aan het overwinnen, en straks mogen de winkels terug open. En er zou straks toch vaccin beschikbaar zijn. Het komt op termijn goed, het moet op termijn goedkomen, maar het duurt begot lang.

Hebben jullie op televisie onze cafébaas Toets gezien? Hij geeft nu les in het zesde leerjaar in Ottenburg. Een knap filmke, plezant. Op de radio hebben ze ook al terug fragmentjes laten horen, in Het Nieuwsblad stond een artikel. Dat is allemaal schoon, maar is het niet erg dat als ge uw cafébaas wilt zien ge terug naar school zou moeten? Het zijn zotte tijden.

Weten jullie trouwens dat ze door corona in Rusland maar met drie in een auto mogen zitten? Anders krijg je vierrussen!

Gelukkig kunnen we er soms toch nog om lachen, gelukkig heb ik goede vrienden die meehelpen aan dit krantje. Deze maand kreeg ik naast de vertrouwde artikels van Nicole ook een bijdrage van Mia, van Andree en voor het eerst van Marie-Rose Stockmans. Als altijd mag ik rekenen op Wasily en op webmaster Erik. Dikke merci allemaal. Maar anderzijds: jullie verplichten mij wel om eraan te beginnen.

U vond waarschijnlijk ook al wel eens een kaartje met Okrawensen in uw brievenbus. Bedoeling is dat we u straks ook nog eens een Kerstkaart bezorgen. Ons aller Nicole heeft die allemaal zelf geschreven, dat is een enorm werk, dat doet u met de ogen knipperen. Ik vind dat geweldig en een groot bewijs dat Okra Hoegaarden een grote vriendenkring is. Zij zegt deze kaartjes te hebben gekregen van Moniek Dodion, Jenny Depus, Rachel Merckx, Marie-Rose Stockmans, Lea Stiers, Liesbeth Van Nerum en van veeeeele anderen in kleinere hoeveelheden. Ik heb er voorlopig nog wel genoeg zegt ze. De meeste kaartjes werden gepost door Andre Fillé, Nicole Ruyts, Sonia Laeremans, Monique Van Nerum en de wijkmeesters uiteraard al een paar keer samen met ons krantje. Allemaal heel fel bedankt om onze Okra zo uniek te maken. Als we nu straks ook nog terug mogen de gewone activiteiten hervatten wordt het leven nog mooier en zetten we weer een gigantische stap richting   ideale wereld. Tot dan vrienden.

OKRA WEERSPREUKEN VOOR DECEMBER

 • Als Sint-Elooi met ijs begint, wil hij dat 3 maanden tot vriend.
 • Sint-Nicolaas lapt het weer aan zijn laars.
 • Een natte december voorspelt weinig goeds.
 • Waait de decemberwind uit het oost, hij brengt de zieken geen troost.
 • Als met Kerstmis de muggen zwermen, moet ge met Pasen uw gat ‘wermen’.
 • Hangt met Kerst ’t ijs aan de twijgen, gij zult met Pasen palmen krijgen.

EEN OKRA-WAARHEID ALS EEN KOE

Kent gij een woord at alleen maar bestaat uit klinkers?          
Oprit!

ENKELE WIJZE OKRA-WOORDEN door Marie-Rose

 • Het is een zegen te kunnen vergeten.
 • Ik ben vergeten waar de bijl begraven ligt.
 • Eén ding per moment, en dit voor de volle honderd procent.
 • Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat.
 • Elke leeftijd is een droom die sterft en één die wordt geboren.
 • Wie heeft er geen ezelsoortje ?
 • Je hebt mensen voor wie dromen een vluchtheuvel zijn, en mensen die ze realiseren.
 • Heb geduld: alle dingen duren lang alvorens ze gemakkelijk worden.

TWEE OKRA MOPPEKES?

Ik ben deze morgen in de Prik en Tik in Overlaar een bak Duvel gaan kopen. Toen dacht ik eraan dat als ik zou vallen met mijnen bak alle flesjes zouden kunnen kapot zijn. Het zou dus beter zijn moest ik mijne bak ter plaatse opdrinken. En nogal een geluk zeg dat ik dat deed, want ik ben in het naar huis rijden wel vijf keer gevallen.

Mia heeft het ontzettend druk. Ze vraagt aan haar man om in de keuken te blijven en te kijken of de melk overkookt. Een kwartier later komt ze terug naar de keuken en ziet dat de melk van het aanrecht druppelt en een plas maakt op de vloer. Gui zit aan tafel de krant te lezen.

“Ik had toch gezegd dat je moest kijken of de melk overkookt!” roept ze boos.

“En dat heb ik gedaan”, antwoordt Gui zonder verpinken. ”Het begon precies om 11u.51!”

OKRA ROUWT

 Al een hele tijd waren we zonder nieuws van ons lid Louis Jacoby, vroeger wonende in de Dumontstraat, de laatste 2 jaar in Jodoigne. We konden onze vriend geen okrakrantje meer sturen omdat we zijn adres niet kenden

Via onze parochie vernamen we nu zijn heengaan.

Groot was zijn liefdevoor zijn familie.

Groot het verdriet, mooi de herinneringen die hij achterliet.

 Het ga je goed Louis.
Bedankt dat je bij OKRA was !

 

 

 

Okra deelt ook in de droefheid en het gemis dat Josée Buvé en William komt te treffen bij het overlijden van Denise Buvé, hun zus en schoonzus.

BIJ OKRA DENKEN WE SOMS GOED NA – Wijze woorden

Het zijn de kleine dingen die het doen,
een knuffel of een warme zoen,
een glimlach of een teder woord.

Ze zijn vandaag zo ongehoord
maar zo belangrijk in het leven,
wat aandacht aan elkaar gegeven,
en zonder ” maar”, zonder “misschien”,
de ander doodgewoon graag zien !

DE TIJD VAN TOEN, OKRA-HERINNERINGEN …

(met dank aan Wasily voor de foto’s)

Wat een beeldig communiekantje. Vlijtige, pientere leerlinge in Mariadal.   Nu een vrouw met een groot, warm hart en helpende handen waar het nodig is.

Hier is de altijd goedgezinde Sonia Laeremans !

 

 

 

 

 

 

Rarara , wie mag dit wel zijn ? Is het de dochter van Gust en Rosa misschien? Stapels tapijten, lakens, dekens en dozen nagels en krammen zijn haar lange leven, duiveltje-doet-al bij OKRA, altijd opgewekt en blij: ja, natuurlijk dit is ze:  Liesbeth Van Nerum!

 

 

 

 

 

 

Een ietsje angstig kijkende peuter op de schoot van die goede, brave Sint. Nu een ferme madame die zich tussen beroemde schilderijen en in musea perfect thuis voelt , dit is niemand minder dan ons Marie-Rose Stockmans !

 

 

 

 

Nog eens Sinterklaas kapoentje, deze keer met twee Meulekes op zijn schoot! Zus en broer hebben samen al een leven lang een warme sterke band. Jaja mensen, de kinderen van Julleke en Simone …. dit zijn Rita en Luc Vandermolen!

 

 

 

 

 

 

VOOR WIE ER MISSCHIEN NOG NOOD AAN HEEFT:

Moeder Maria,

Toen ik nog een kind was heeft mijn moeder van u verteld.

Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, dat gij mensen die u aanroepen, verhoort.

Van uw beeltenis gaat er warmte uit, precies alsof gij zeggen wilt:

Kom, zeg het me maar, ik zal je bijstaan.

Men noemt u Moeder van Altijddurende Bijstand, O.L.V. van Troost.

Maria, sta ons in deze zware tijden nabij, laat ons niet alleen. Amen.

Maak van de Advent geen sprint naar Kerstmis …

Een zoet Sinterklaasfeest gewenst, en nu via de Advent op weg naar Kerstmis. Neem de tijd om te dromen van heel eenvoudige dingen die het leven zalig maken. Neem de tijd om te vertellen over heel eenvoudige mensen die je inspiratie gaven. Neem de tijd om te luisteren naar het oude verhaal van die zoektocht naar een geboorteplaats. Neem de tijd om te zoeken naar een rustige plaats bij jou thuis waar dit verhaal opnieuw tot leven kan komen.                                                                  ( A. Vandeputte)

 

OKRA VERGADERING

Ik was op okra-vergadering en sloeg daar een mooi figuur.

Ze heeft me wel terug geslagen, dju.

DE FINANCIES VAN OKRA

Op een gewestvergadering van Okra werd de vraag gesteld of er niet beter een jaartje geen lidgeld zou moeten betaald worden, er waren immers toch bijzonder weinig activiteiten in 2020. Het Okra-lidgeld bedraagt 23 €.

Het antwoord was bijna natuurlijk negatief, zonder de lidgelden kan Okra-nationaal niet lang overleven. Van die 23 € is er 7 € voor de plaatselijke kas, 16 € storten wij door. Voor die 16 € zijn wij verzekerd tijdens de groepsactiviteiten, de sportverzekering is nog eens extra, maar wij ontvangen 11 keer per jaar het Magazine, en sorry de Libelle of Humo kosten iets meer dan 1,5 €. Maar daarbuiten heeft Okra nog haar personeelsleden, huisvestingskosten, enz.. Okra is ook de vakbond van de gepensioneerden, heel die werking kost geld.

In de kranten deze week konden we lezen hoeveel verenigingen op erg droog zaad zitten, overwegen op te houden met bestaan zelfs omdat alle extra inkomstenbronnen opgedroogd zijn. Er zijn geen restaurantdagen, geen pannenkoekendagen, geen Vlaamse kermissen. Er is totaal niets. En als je die centen echt nodig hebt om te overleven is het heel erg. Als een sportclub die centen nodig heeft om de trainers te betalen, dan staat het water hen aan de lippen. Ook het gewest Leuven ontbeerde veel van die extra inkomsten: geen nieuwjaarsconcert, geen dansnamiddagen, geen muzieknamiddagen in Aarschot, geen regio-uitstappen, gewoon niks. Dus zonder lidgelden voor 2021 kan Okra moeilijk blijven voortbestaan. Ik denk dat iedereen dit wel begrijpt. Ook een eenmalige verlaging van de lidgelden werd afgewimpeld. Men omschreef het zeer plezant, alsof wij onze vereniging niet in de solden zetten. Wij zijn meer waard.

Ook Okra Hoegaarden ontbeerde de inkomsten van de pannenkoeken, van het ontbijt, van de fietszoektocht, van de tombola, enz.. En iedere maand bezorgen wij u toch dit krantje, kostprijs 40 € per maand. En wij hebben totaal geen uitgaven aan ‘personeel’ of aan verplaatsingskosten. Al onze mensen werken gelukkig gratis. Wij hebben van de gemeente dubbele subsidies gekregen dit jaar, waarvoor uiteraard dank. Met die subsidies kunnen wij de website al betalen, maar dan is het al op. Wij zouden iedereen graag toch nog een nieuwjaarscadeauke willen geven, maar zelfs als dat maar 3 € per persoon kost zijn wij 500 € kwijt. Wij hebben gelukkig een spaarzaam kassier, wij hebben in Hoegaarden nog enige reserve, wij mogen nog niet wenen. Stoefen is een andere zaak, maar wij kunnen nog wel een tijd overleven op deze manier.

Ik hoop schoon uitgelegd te hebben dat lidgeld 2021 noodzakelijk is, maar begrijp uiteraard dat sommigen zullen afhaken, of toch beslissen pas terug lid te worden nadat alle gewone activiteiten herstart zijn. Ook goed, wij gaan u dit lidboekje toch nog paar maanden bezorgen, stoppen met Magazine. Wij blijven hopen dat iedereen lid blijft van de vriendenkring.

De rapsten betalen het lidgeld normaal reeds op het eindejaarsfeest, maar er is geen eindejaarsfeest in 2020 natuurlijk. Lidgelden ontvangen aan de deur of op de kamer in het WZC is uiteraard verboden. En het is nog niet dringend nietwaar, januari-februari-maart is ook nog goed. Maar zeker voor wie extra de sportverzekering wil lijkt een storting voor einde januari aangewezen. We hopen immers tegen dan zeker terug te mogen wandelen. Wie wenst kan nu al storten op BE94 0682 4779 4914 van Okra Hoegaarden.

En nog goed nieuws is dat de lidgelden ongewijzigd blijven zoals in 2020. U betaalt 23 €, de tweede persoon op hetzelfde adres betaalt 17 €, mensen uit het WZC betalen 10 € en wie al lid is elders betaalt 7 € en is dan ‘bijlid’. Heb je ook al door dat die 7 € de prijs is van ons okrakantje? De sportverzekering blijft 8 euro en kan je normaliter recupereren bij uw mutualiteit. En bovendien zouden we voor 2021 nieuwe lidkaarten krijgen, geen dom stickertje op de oude lidkaart.

Voor meer uitleg en andere info kan jet terecht bij de wijkmeester en heel zeker bij Luc, 0475/350067 of lucfourie@yahoo.com

EEN HARTJE VAN OKRA VOOR

Een hartje voor mensen die alleen thuis zitten, stil en verdrietig, bang misschien.

Een hartje voor mensen die door corona vechten voor hun leven.

Een hartje voor mensen in de zorg die zeer hard werken, dagenlang.

Een hartje voor de mensen die in deze coronatijden het maximale geven.

Een hartje voor iedereen die het vandaag een beetje moeilijker heeft

OKRA VERJAARDAGKALENDER

Van ganser harte een welgemeende proficiat aan alle jarigen . Een dik pak gezondheid gewenst en een heel warme knuffel van de redactie van de Okra-gazet  !

Het is een vrij kort lijsteken, maar een schoon, leest u maar.
De eerste die verjaart in december verjaart dan ook op de eerste, Nicole Janssens. Zoiets vergeet den dezen nooit hoor, hij denkt daar dagelijks aan.
Op 10 december is het groot feest in de Walestraat: Gaby Vandenbosch is jarig. We schrijven dan al 27 december als Adelin Uyttebroeck jarig is. Ik hoop samen met Adelin en u allen dat we tegen eindejaar terug ogen vieren met meerdere personen. Dikke proficiat op 28 december aan Annie Sors, mooi 2021 gewenst.
Op 30 december viert mijn naamgenote: Fourie Christianne. Wij zijn geen familie en toch mag ik Christianneke zeggen, schoon. Proficiat Christianne!!
En op 31 december is Willy Beullekens jarig. De hele wereld viert feest op Willy zijn verjaardag, bofkont. Doet dat goed hé vriend.

NOG OKRA FEESTVIERDERS

Het voorbije jaar mochten Maurice en Denise Hermans-Godefridi in Meldert  70 jaar getrouwd vieren. WAAUUW! 70 JAAR , wat een prestatie van onze trambestuurder en zijn kotmadam ! 

 Anyke Smolders en haar echtgenoot Guy Stokart zijn al 60 jaar door dik en dun een hecht koppel. Jubilarissen, blijven jullie nog veel jaren superlief voor elkaar. DIKKE PROFICIAT !

OKRA EN HET WOONZORGCENTRUM door Andree

Dankzij Sonia ontvangen onze leden maandelijks ons krantje. Ze zijn allemaal zeer tevreden dat ze zo nog een beetje nieuws ontvangen van Hoegaarden. Op regelmatige basis ontvangen ze een kaartje van André en Nicole en deze worden meestal uitgedeeld door directeur Sam… en uiteraard vinden ze dit ook leuk. Op 1 november werd Rosalie 103 jaar, spijtig genoeg kon dit niet in stijl gevierd worden, maar de bewoners van afdeling Geel hebben toch allemaal een stuk gâteau gekregen en deze bleek zeer lekker te zijn. Maar daarbovenop kwam er nog een zeer mooie taart van Koning Filip.

Ik kan ook nog vertellen dat er momenteel geen enkele besmetting is in het woonzorgcentrum … daar kan het personeel toch zeer trots op zijn.

Voilà nu weet je ook iets vanuit deze hoek.

OKRA LEKKER ACTIE door Mia

In ons vorig Okrakrantje kondigden we onze wandel- en fietskalender aan voor eind oktober en november. Omdat de Corona-besmettingen pijlsnel stegen werd er eind oktober terug een lockdown afgekondigd. Hierdoor werden en zijn nog steeds alle groepsactiviteiten verboden, zowel de Okra-activiteiten als de sportactiviteiten. Dit betekent niet dat je niet meer kunt bewegen. We mogen nog steeds met 4 in open lucht samenkomen en wandelen, fietsen, …. Maar hou het steeds veilig en met dezelfde persoon voor de komende tijd.

Blijf je toch liever in je eigen kot? Niet getreurd… Saartje Vandendriessche zorgt ervoor dat we elke dag op TV-één, rond 12u50 opnieuw kunnen meedoen met “Beweeg in je kot”. Dit is een samenwerking van Okra Sport+ en TV-één. Het zijn eenvoudige oefeningen voor elke leeftijd.

Wij hopen dat na 13 december de maatregelen terug versoepeld zullen worden voor de sportactiviteiten. Dan worden alle leden met e-mail verwittigd over de herop start van onze wandelclub. Diegenen die geen e-mailadres hebben kunnen telefonisch met Mia Vandebroeck contact opnemen op 0478 98 41 43 of 016 81 97 28.

Hopelijk dus nog tot dit jaar sportvrienden.

Groepsfoto genomen tijdens de laatste wandeling op 23 oktober

OKRA DANKT ZIJN SPONSORS

Bakkerij Edwin Wils

Altenaken 80A

3321 Hoegaarden

Okra koopt altijd Hoegaards, deze mensen helpen ons maandelijks en geven ons een mooi percentje korting. Merci Edwin. Merci Sven.

PATISSERIE SVEN

DOELSTRAAT 47

3320 HOEGAARDEN

EEN OKRA OPKIKKERTJE

Voor onze zieken en herstellenden, voor leden die een beetje dépri, angstig of eenzaam zijn: “Hé jij daar, jij zit momenteel niet lekker in je vel, dat is zeker niet fijn. Daarom krijg je deze wensen als papieren medicijn. Misschien niet op voorschrift, maar toch goed bedoeld in de hoop dat jij je heel spoedig een stukje beter voelt. “

OKRA WAARHEDEN

E-mailgesprek tussen opa en zijn kleinzoon

Dag opa, top dat je nu een tablet hebt! Hoef ik niet meer zelf langs te komen om te groeten.
Ja, Tim, je ziet dat je opa mee is met zijn tijd.
Super cool, opa! Zou je voortaan mijn zakgeld ook via internetbankieren willen overmaken?
Nu je erover begint, Tim, ik heb een beter plan. Ik heb een scanner gekocht. Ik zal elke week een briefje van 100 € inscannen en e-mailen. Je kunt het dan downloaden en uitprinten. Denk je dat dat genoeg is? Vele groetjes en dikke x, opa

OKRA HOOPT

Hoop is een lichtje in je hart, dat je vandaag MOED geeft en morgen KRACHT

Het is mijn stille wens, dat dit een tijd mag zijn met helend  licht, dat nieuw vertrouwen wekt en adem geeft aan iedere mens .

 

Behoefte aan een telefoontje? Hulp nodig? Bel gerust eens iemand van de bestuursleden op, het is een beetje hun plicht om tijd voor u te maken

Luc Fourie, Groot Overlaar 162, Tienen
0475-35 00 67

Fille Andre, Br Loriersstraat 40      
0475-91 52 55

Mia Vandebroeck, Nieuw Overlaar    
0478-98 41 43

Marc Finoulst, Beukenlaan 6       
016-76 71 27

Dodion Moniek, Stationstraat 22        
0498-82 71 94

Danie Dehenin, Meerstraat 9   Meldert 
0498-56 69 04 

Van Mol Nicole, Lange Grachtstraat 2    
016-76 72 33

Laeremans Sonia, H. Dotremotstraat 15/1         
0497-25 56 05

Mariette Schoensetters, E Ourystraat 46 bus 1     
016-76 57 17

Nicole Ruyts, K Astridstraat 30                 
016-76 64 83

Lea Kustermans, J Lowetlaan 4             
016-76 76 18       
0499-23 23 74

Magda Van Leemputten, Res Beatrijs 187 Tienen 
0497-18 77 19

Willy Bamps, Heelblok 44  Tienen  
0472 -57 0429     

Michel Winnen, Steenbergsestr 7 te Wever
0498-30 71 54 

Andree Pierlet, Diestsesteenweg 25 Tienen    
0495-468 484

 

Raar he mensen, een Okraboekje in december zonder uitnodiging voor ons groot feest elk jaar. Raar, maar toch een beetje fier en dankbaar voor ons krantje. En denk eraan, een glimlach is een facelift die voor iedereen betaalbaar is².