Okrakrant december 2018

DECEMBER           DONKERE MAAND

 

De winter wordt een warme wereld

indien we onze handen uitsteken

naar echt geluk

indien onze kerstzoen zou inhouden

dat we met veel betrokkenheid

het wel en wee

van de ander willen dragen .

 

 

( P. Stienaert )

Zalige kersttijd !

 

UITNODIGING EINDEJAARSFEEST 2018

Iedereen wordt uitgenodigd op het Okra-eindejaarsfeest van trefpunt St.- Gorgonius uit Hoegaarden. Het feest heeft plaats op donderdag 6 december vanaf 11u30 in zaal Ermelindis te Meldert. Alle afspraken hierover staan op pagina drie, behalve dat indien u iemand inschrijft die voor het eerst zou komen kijken deze 35 € moet betalen i.p.v. 30 €, tenzij tegelijkertijd het lidgeld vereffend wordt. Van het lidgeld dat u betaalt krijgt ons trefpunt immers 7 €, de rest dient voor het Magazine, de verzekering, de lonen van het personeel in Brussel en Leuven, enz.. Bovendien heeft ook u meegewerkt aan de gezondheid van onze kas door deelname aan de tombola, uw aanwezigheid op ontbijtbuffet en pannenkoekendag, enz.. Goede leden verzorgen wij graag goed.

Vroeger deze maand en op een andere donderdag dan de gewone waren we toch weer met meer dan 100 aanwezigen. Zoals dikwijls waren er andermaal redelijk wat afwezigen die op het allerlaatste moment dienden af te zeggen wegens ziekte. Daar kunnen we weinig aan doen zeker? Als 1/3 van de leden 80+plusser is moet je daar rekening mee houden. Nicole zorgde trouwens voor een mooie bezinning ter ere van onze overleden vrienden in 2018.

Ook die spreekster vond ik knap. Zij moest een veelvoud van maatregelen uitleggen waarop wij kunnen beroep doen om ons thuis te laten helpen: poetsdienst, groendienst, familiale hulp, dagopvang, tijdelijke opvang en wat nog allemaal. Eigenlijk zou dat iets eenvoudiger moeten. Maar als iedereen onthoudt dat je bij OCMW en bij CM kan gaan aankloppen om u verder te helpen, dan is het goed. En dat Okra belangrijk is uw leven, dat je best niet 1 persoon alleen met al je zorgen moet overladen, dat je eens dank u moogt zeggen tegen wie u helpt vond ik heel mooi.

Mia noteerde de inschrijvingen voor nieuwjaarsconcert en muzikantenstad. Wie er niet bij was nemen best contact met haar straks in Meldert. Hoewel: volgende week worden de bussen al geregeld voor nieuwjaar, zorg dat je niet te laat bent.

En bijna als gebruikelijk, maar ho zo gelukkig zijn we daarmee, mochten we andermaal een nieuw gezicht begroten. Uit de Tiense Kapucijnenstraat mochten we Liliane Vandeberg voor het eerst ontvangen. Het moet haar meegevallen zijn want ze heeft direct voor het eindejaarsfeest betaald. Heel fel welkom Liliane.

 

AFSPRAKEN EINDEJAARSFEEST

Het eindejaarsfeest kost dus 30 €. Op dit ogenblik, nl op 14 november, betaalden al 71 mensen hun bijdrage. Ons eindejaarsfeest is ietsje opgeslagen sedert vorig jaar, ook al omdat wij de zaal ietsje meer moeten betalen dan voorheen. En het leven is in 2018 ook weeral duurder geworden zegt iedereen, dus ook onze aankopen. Maar voor 30 € krijgt u een mooie receptie, een voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert en nog taart achterna. Wij hebben alle mogelijke dranken a volonté. Iedereen ontvangt een cadeauke. Ludo Vanmol komt muziek spelen. Ik ben erg curieus naar die man zijn kwaliteiten. Wij danken uiteraard onze sponsors en heel zeker WimTollet, wij danken weeral eens de vele medewerkers. Maar iedereen begrijpt toch dat we geen zotte kosten gaan doen voor mensen die op het laatste ogenblik beslissen niet te komen, en dat is gemakkelijk want er was toch nog niks betaald….

Dit okrakrantje ontvangt u bijna een volledige week vroeger dan normaal opdat iedereen correct kan inschrijven. Wie niet op voorhand betaalde tellen wij niet mee als deelnemer. Iedereen kan desnoods overschrijven op de rekening die u achteraan vindt. Onze contactverantwoordelijken, zoals de wijkmeesters, nemen tijd en ruimte om desnoods een tweede keer bij u aan te bellen. Bedankt ook weeral deze mensen voor de extra inspanning. Maar belt u als lid toch ook eens naar die mensen, de gegevens staan allemaal op de laatste pagina, met zoveel mogelijk informatie over uw al dan niet deelname.

Het feest gaat dus door in de St.-Ermelindiszaal in Meldert. We starten met de receptie om 11u30. Iedereen aanwezig op de vergadering van november raakte naar eigen zeggen in Meldert. Iedereen had al een afspraak gemaakt met deze of gene chauffeur, maar alles was oké. Wie niet aanwezig was konden wij uiteraard niet voort helpen. Voor die mensen nogmaals: zeker tijdig overschrijven, duidelijke afspraken maken, minstens aan de wijkverantwoordelijke betalen, heel duidelijk melden dat u niet in Meldert raakt op eigen kracht. Vragen of er iemand u wil komen halen op thuisadres of liever nog aan WZC.

Wie op de maandag voor het feest nog moet afbellen wegens ziekte of zo, bezorgen we zeker de centjes terug. En voor de rest hoop ik net zoals iedereen dat het weer iets grandioos wordt. Tot dan, of tot aan de telefoon??

 

VERSLAG OKRA DANSFEEST

Met velen kwamen we samen voor een dansfeest in Aarschot naar aanleiding van het 60- jarig bestaan van Okra Oost-Brabant. Met een bomvolle zaal startte de diskjockey stipt om 2 uur. Algauw zat de sfeer er goed in. Het repertoire was overwegend uit de tijd van toen (50’ ,60’ ,70’, …) maar ook recentere liedjes kwamen aan bod. Steeds was de dansvloer goed gevuld met lijndansers, stijldansers, … Sommigen waren zelfs in klederdracht van toen. Dat fleurde het geheel wel op. Mooi waren ze! Ook enkele populaire T.V.-programma’s van vroeger kwamen aan bod. Ze werden uitgebeeld door enkele van onze Okravrienden. Het werd een fijne, leuke, gezellige namiddag met veel variatie. Er werd gedanst, gezongen, gewuifd, gewiegd, … Ik denk dat allen met een goed gevoel naar huis keerden.

 

 

Voor herhaling vatbaar vonden velen.

 

KOPPEL OKRA WEERSPREUKEN VOOR DECEMBER

 

  • Als het al vriest voor nieuwjaarsdag, denk nog niet aan winterafslag.
  • Sinte Leocadie houdt heur water nie.
  • December vol mist geeft goud in de kist.
  • Koude december en vruchtbaar jaar, waren steeds verenigbaar.
  • Als Sint-Thomas rukt en raast, en dapper door de bomen blaast, dan rapen wij het volgend jaar veel appels bij elkaar.

 

OKRA VERJAARDAGKALENDER

Verjaren is altijd weer opnieuw beseffen hoe goed het leven is. Het is niet volmaakt wel goed . Proficiat !

Gaby Vandenbosch verjaart op 10 december, veel gezondheid gewenst.

Bamps Simone is jarig op 11 december.

Marie_Jeanne Van Stuyn is jarig op 12 december. We hebben haar al tijdje niet meer gezien, hopelijk een goed jaar..

Adelin Uyttebroeck viert op 27 december.

Annie Sors op 28 december, en we lachen niet met die datum.

Naamgenote Christianne Fourie eet een lekker taart op 30 december.

En op 31 december is Willy Beullekens aan het feesten.

Aan iedereen wensen we het beste maar de redactie wenst de man die de laatste dag van 2018 jarig is een dag van stille vreugde en heel veel genegenheid!  Dat is toch ne speciale dag hé mensen.

 

BIJ OKRA DENKEN WE SOMS ZEER GOED NA

 

  • Het leven is te kort om het te missen.
  • Jeugd is een voorschot, ouderdom een afrekening .
  • Iedereen wil lang leven maar niemand wil oud worden.
  • Leven in het verleden is een vreselijke verspilling van het heden.
  • Vaak kent men de prijs maar niet de waarde.

 

OKRA KAARTEN & OKRA REGIO-QUIZ

Sorry mensen, geen verslag deze keer van deze twee activiteiten. Het is nu als we dit schrijven woensdag 14/11 om 1712.   En ons boekje moet er volgende dinsdag liggen op de vergadering. En in het weekend zijn we aan zee, dus dat moet vandaag en deze activiteiten zijn pas morgen 15/11..  Ook volgende maand kaarten op derde donderdag bij Brem..

 

BIJ OKRA BEN JE THUIS !

2018 is bijna verleden tijd. Het was een uiterst warm jaar, met soms ook een paar droevige, donkere dagen, dan weer plezante momenten met vele fijne OKRA-activiteiten. Okra heeft een heuse verhuis achter de rug, en stilletjes aan zijn we de weg naar ons WZC Villa Hugardis gewoon, en vinden er onze draai. We zijn er echt warm onthaald en voelen er ons echt “thuis”. Fijn gevoel !

Het ontbijtbuffet mogen we weer een succes noemen. Veel volk, veel lekkere dingen en ook in Mariadal voelden we ons “thuis” en op ons gemak. Merci Zuster Eliane en medezusters om ons onderdak te verschaffen! Onderdak verschaffen ???? is dat ook een werk van barmhartigheid ?
Ik peins het zo wel …… Nog eens , MERCI tantenonnekes!

Oei! bekans vergeten te zeggen dat er eindejaarsfeest is donderdag 6 december. Dus, mooie outfit voorzien, goed humeur en de dansschoentjes mooi poetsen tot ze echt blinken .Het bestuur gaat controleren …..

Zondag 9 december …kerstmarkt in ons WZC samen met Café Tricot. Kom zeker naar deze activiteit en koop een potje zomerse zoetigheid, een prulletje, kleine en nuttige geschenkjes, alles t.v.v. B.O.M. en voor de materniteit van Pater Constant in Pindi . (Mijn droom is  … aan B.O.M. een goeie 500 € te kunnen schenken. Helpen jullie mij mijn droom te verwezenlijken?). Okra Hoegaarden weet perfect wat solidariteit met kansarmen in onze eigen regio én in het Zuiden is.

Woensdag 12 december maken we er in ons Café Tricot een gezellige boel van samen met onze supporters en sympathisanten bij een lekkere kop koffie en een snoepje. Dan sluiten we ons jaar in alle vriendschap af en maken dan verder plannen en eventuele afspraken voor 2019.

Jullie nog even herinneren: iedere 2de en 4de woensdag van de maand is er Café Tricot in ons WZC, en iedereen is er echt heel erg welkom ook de kaartspelers. Tot een volgende.

 

OKRA ONTBIJTBUFFET

Bedankt voor uw aanwezigheid op ons ontbijt, het was grote luxe. We verkochten meer dan 300 ontbijten, waarvan ongeveer 90 ten huize geleverd of ten huize spek en eieren gebakken zelfs. Bedankt wel 20 helpers, het was tof zo te kunnen samenwerken. Okra vraagt soms veel van haar bestuursleden, maar Okra geeft zoveel terug. Mooi.

 

OKRA HOEGAARDEN: STATISTIEKEN

Op dit ogenblik staan er 167 namen op de ledenlijst van Okra Hoegaarden. Maar op het einde van dit jaar dienen we noodgedwongen 5 namen te schrappen van mensen die in 2018 overleden. En zoals elk jaar moeten we vrezen dat er bijna 10 mensen het lidgeld voor 2019 niet meer zullen vernieuwen wegens ziekte of andere reden. Ik lees enkele namen van mensen die we in 2018 niet of toch al enkele maanden niet meer mochten ontvangen en die dus waarschijnlijk zullen afhaken. Dat is uiteraard spijtig, maar ook de realiteit in een ouderenvereniging.

Laat ons stellen dat we 2019 zullen starten met 155 namen. Dat is natuurlijk mooi, en als we weer elke maand een nieuw gezicht mogen verwelkomen blijven we op niveau. Maar om te groeien hebben we dus nood aan regelmatig eens twee of meer nieuwe leden. We hebben er het volste vertrouwen in. Zorgt ook u voor een nieuw lid??

Van onze 169 mensen bezochten er 142 minstens 1 keer dit jaar een koffietafel. Maar er zijn mensen die maar 1 keer per jaar komen, nl naar het eindejaarsfeest. Er zijn dus bijna 150 mensen die minstens 1 keer per jaar een grote vergadering meemaken. Enkelen zijn lid uit sympathie, een paar om mee op buitenlandse reis te kunnen, er zijn zelfs mensen die lid zijn om mee te kunnen sporten of kaarten. En er zij er zelfs die lid zijn om ons okrakrantje in de bus te krijgen, zo blijven ze ons volgen.

Er zijn 117 mensen die aan minstens 6 koffietafels deelnamen. Er zijn zelfs 95 mensen die aan minstens 10 vergaderingen deelnamen, en zelfs 39 die geen enkele keer oversloegen ( hopende dat zij naar het jaarfeest komen..). We hebben dus heel veel bijzonder trouwe leden. En dat doet deugd.

Van de 169 leden komen er 128 uit Hoegaarden, inclusief de 7 mensen uit Meldert en een paar uit Outgaarden. Uit Tienen komen liefst 39 mensen, waarvan bv 5 uit Kumtich, 5 uit Goetsenhoven, een paar uit Vissenaken en Hakendover, enz.. Onze andere vrienden wonen in Diepenbeek, Landen, Zoutleeuw, Rillaar, Zétrud, Lubbeek, … En10 mensen hebben of hadden een WZC-adres

Nog een aardig weetje? Liefst 62 leden zijn ouder dan 80 jaren, waarvan er 10 de gezegende leeftijd van 90 behaalden en uiteraard blijft Rosalie met haar 100+ de meest krasse van de hoop. Wijkmeester John blijft de jongste, hij moet er nog 50 worden.

 

OKRA EN DE SENIORENRAAD

Mia heeft u reeds uitgenodigd voor 24 november, de ontspanningsdag van de seniorenraad, welke doorgaat in ’t Paenhuys in de namiddag. Okra Hoegaarden en Meldert zullen samen 1 stand bemannen. Maar bemannen is een verkeerd woord, want het zal bevrouwen worden. Ze hebben al met 8 vrouwen vergaderd en ze besloten het project ‘Lekker actief’ als blikvanger te bezigen. Vanaf maart 2019 zullen we samen aan de conditie werken met korte wandelingen en vele andere bewegingsmomenten. Ze werken o.a. met een conditietest, met een stappenteller, enz.. Wie zin heeft om actiever te leven, om meer te bewegen spreke Mia aan.

 

OKRA IS ZOVEEL MEER

Heel dikwijls hoor je als je iemand voorstelt om bij Okra te komen: ‘ Neen jong, dat iets voor ouw mensen. Daar een hele achternoen komen zitten om koffie en taart te eten, daar heb ik geen tijd voor, daar ben ik te jong voor.’

En de maandelijkse koffietafel is en blijft in Hoegaarden hopelijk de belangrijkste activiteit. Maar er wordt daar gekaart mensen, er liggen daar gezelschapsspelen, pétanque-ballen, een sjoelbak, enz.. We hebben regelmatig sprekers. En ge moet daar zitten hoor, we zoeken mensen om op te dienen: dranken en eten. En wat is er trouwens verkeerd aan een namiddagje aangenaam keuvelen met mensen die ja anders in weken niet zou zien?

Maar Okra is zoveel meer. Recent hebben we vergaderd met alle vrijwilligers om te kijken hoe we de werking van ons trefpunt nog kunnen verbeteren. We hadden dus een koffietafel met een spreker. We zij een paar dagen zoet geweest met de voorbereiding van ons ontbijtbuffet en verleden zondag ontvingen we dus meer dan 300 mensen. Nu zij we ons eindejaarsfeest aan het voorbereiden, vergadering met de kookploeg volgende dinsdag. Ondertussen was er het dansfeest in Aarschot, we zijn deze week gaan bowlen, er is net vandaag de Okra-quiz aan het Zoet Water, er is kaartavond. en maandelijks vergadert onze Café Tricot twee keer. Tussendoor vergaderden onze dames over de seniorendag in ‘t Paenhuys, Straks is er nieuwjaarsconcert met beetje klassiek muziek, enz..  Zie maar op onze website. Wij doen mee aan de Kerstmarkt in WZC. Wil er iemand de redactie van dit boekje overpakken?

Beste niet-lid die dit leest: En u vindt uw gading niet in ons aanbod? Gij zijt toch niet een beetje zelf een moeilijk mens? In ieder geval: heel welkom bij ons: wij zoeken altijd nieuwe leden, maar zeker ook mensen die een activiteit willen leiden… Tot spoedig???

 

OKRA ACTIVITEITENOVERZICHT

 

03/12 -14u
Voordracht Okra-Academie “De lever” door prof.Em. Werner Van Steenberg.
Aula Geertrui Cordeys, CC Begijnhof, Diest

06/12 – 11u30 tot 18u
Eindejaarsfeest met muzikale animatie , zaal Odette in Meldert

10/12 – 14u
Plusfilm “Victoria en Abdul” CC De Kruisboog, St.Jorisplein 20, Tienen

11/12 – 14u
Bowlen, Acro Tienen

12/12 – 14u
Breicafé Villa Hugardis

20/12 – 20u
Kaarten in café Brem, Stoopkensstraat, Hoegaarden

26/12 – 14u
Breicafé Villa Hugardis

Data om te noteren

15/01/2019 -10u30
Okra Nieuwjaarsconcert met receptie in CC Den Egger in Scherpenheuvel. We zetten 2019 in met het “Muziek voor Miljoenen” van het Vlaams Muziek Theater. 4 solisten en 15 muzikanten brengen een uniek programma met onsterfelijke melodieën uit de opera, operette, musical en Italiaanse evergreens. Snel inschrijven is de boodschap, 23 euro voor Okra-leden, 28 euro voor niet-leden.

12/03/201 – 14u
Shownamiddag met Lisa Del Bo, Davy Gilles, Bandit, Paul Severs, Koen Bossuyt (magie en humor) en Filip D’Haese (presentatie). 22 euro voor leden, 27 euro voor niet-leden (show, koffie en broodjes inbegrepen)

 

OKRA SPORT

We zijn dinsdag de eerste keer deze winter gaan bowlen. Wij van Hoegaarden hadden maar 1 baan nodig, er waren veel afwezigen en ook onze vrienden uit Meldert waren er niet. Georges uit Kumtich won twee keer, 1 keer met liefst 148 punten. En de derde keer won den dezen met 126 punten. Mensen dat was jaren geleden dat ik nog eens een spelletje won, het is voor mij zelfs al een prestatie om de 100 punten te halen. Wij nodigen iedereen uit op dinsdag 11 december om 14 u in Arco.

Er waren vijf banen benomen door mensen van Okra. Er waren leden van Hoegaarden, Waanrode, St.-Germanus, Oplinter, H. Hart, Glabbeek. Plezant. Bowlingnamiddag: toffe namiddag!

 

OKRA DANKT ZIJN SPONSORS

 Bakkerij Edwin Wils

Altenaken 80A

3321 Hoegaarden

Okra koopt altijd Hoegaards, deze mensen helpen ons maandelijks en geven ons een mooi percentje korting. Merci Edwin. Merci Sven.

 PATISSERIE SVEN

DOELSTRAAT 47

3320 HOEGAARDEN

 

OKRA HUMOR

Een katholiek, protestant, moslim en een jood hebben een gesprek tijdens een diner.
De katholiek zegt “Ik ben zo rijk dat ik de Citybank kan opkopen.”
De protestant zegt “Ik ben zo rijk dat ik General Motors kan opkopen”
De moslim zegt “Ik ben zo rijk dat ik Microsoft kan opkopen”
De jood roert in zijn koffie, legt het lepeltje op het bordje, nipt aan zijn koffie en zegt “Ik verkoop geen van die drie.”

 

Een afrikaan ontmoet een blanke geneesheer. Hij vraagt “wat is dat juist ‘Viagra’ ?”
De geneesheer “Dat zijn pilletjes waarmee je 10 keer per dag de liefde kan bedrijven”
“Nu versta ik het, het is dus een kalmeermiddel”.

 

OKRA EN DE WET OP DE PRIVACY

Wie niet wenst dat zijn/haar naam of zijn/haar foto in dit ledenboekje verschijnt, of op onze website www.okrahoegaarden.be gelieve dit te melden. Wij doen ons best om u ter wille te zijn

Het Okra Hoegaarden rekeningnummer voor lidgelden en dergelijke: BE94 0682 4779 4914

Het rekeningnummer voor de reizen: BE28 7360 3772 8620

 

 

Okra wenst jullie een mooi einde en een spetterend begin !