Links

OKRA nationaal

  • OKRA-ZORGRECHT
    Bij OKRA-ZORGRECHT kunnen (zorg-)gebruikers en mantelzorgers terecht met hun problemen en vragen. OKRA-ZORGRECHT– biedt advies, vorming en bijstand aan zorggebruikers, – houdt contact met mantelzorgers in hun relatie met zorggebruikers, – verzorgt minstens tweemaal per jaar een informatieve bijdrage via het ledenblad OKRA-magazine, – verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden, – organiseert vormingsbijeenkomsten in alle Vlaamse provincies en in Brussel, – signaleert behoeften en problemen aan de bevoegde overheden
  • OKRA-PENSIOENDIENST
    Heb je vragen over je pensioen, of over het gewaarborgd inkomen bejaarden? Hoe zit het met de uitgroeibaan in mijn bedrijf? En met mijn persoonlijke pensioenberekening? Welke voordelen voor ouderen eijn er (bijv. sociaal telefoontarief)?
  • OKRA-PUBLICATIES
    Vele publicaties zoals OKRA-magzine, Straks met pensioen, … kunt u op de website raadplegen.

OKRA-Oost- Brabant
Informatie over activiteiten die onze regio Oost-Brabant inricht vindt u hier terug.

Welkom aan boord
Centraal thema 2016

Onze partners