Okrakrant januari 2018

JANUARI 2018

VORSTMAAND

 

OKRA wenst jullie allemaal

een bruisend en sprankelend,

stralend en schitterend,

briljant en twinkelend,

gezond en gelukkig,

zorgeloos en prachtig

NIEUWJAAR  !

 

UITNODIGING KOFFIETAFEL JANUARI 2018

U wordt met z’n allen uitgenodigd op de eerste vergadering van het nieuwe jaar 2018. Deze gaat door in ons vertrouwde Parochiecentrum op donderdag 4 januari om 14u. En als we schrijven ‘met z’n allen’, dan hopen we veel van de nieuwe gezichten die we mochten ontvangen op ons eindejaarsfeest terug te mogen verwelkomen. Voor onze vereniging 2018 wordt een speciaal jaar, we zullen op zoek moeten naar een tijdelijk onderkomen als na het bouwverlof de bouwwerken starten in ons PC. En daarvoor moeten onze huidige lokalen nog ‘gestript’ worden ook. Maar als we het jaar kunnen starten met veel volk, dan is er toch al één nieuwjaarswens die waarheid wordt. Het zou mooi zijn.

Nadat we elkaar allemaal een gelukkig nieuw jaar gewenst hebben, gaan we over tot de orde van de dag. Wij ontvangen Claire Blondeau die de werking van MIN komt toelichten. Na haar woordje zal onze Nicole haar de centjes overhandigen die Okra bij elkaar sprokkelde voor dit schone werk. Zijzelf maakte gebakjes en vele confituren die ze verkocht voor dit goede doel. En de meisjes van Café Tricot breiden elke maand in het rusthuis en verkochten o.a. deze werkjes tijdens de kerstmarkt in het WZC. Ook dit is iets om fier op te wezen!

Vriend Wasily zond mij 212 foto’s, een imposante impressie van ons eindejaarsfeest. Wij kunnen hier maar enkele foto’s afdrukken, maar ongelooflijk veel beeldmateriaal over Okra Hoegaarden vindt u op onze website www.okrahoegaarden.be. Het minste wat iedereen kan doen als je zelf geen computerfreak bent, is aan de kinderen-kleinkinderen vragen onze website voor u eens te openen. Veel surfplezier gewenst.

En dat brengt ons naadloos bij onze volgende vraag. Wie beschikt thuis over internet en ontvangt dit Okrakrantje niet op zijn/haar email? Gelieve dan dringend uw email-adres op te geven, dan brengen we dit snel in orde. We kunnen eventueel ook mailen naar de computer van de kinderen. Dit kan belangrijk zijn voor wie bij voorbeeld door hen moet gebracht en gehaald worden naar en van PC, naar en van de bus bij uitstappen, etc. Denk hier gerust eens over na.  Ons boekje mag door iedereen ook verder verzonden worden naar vrienden of zo, dat is toch sjieke reclame voor onze vereniging? Wij kunnen immers nog altijd enkele nieuwe leden gebruiken. En tenslotte: Zijn er mensen die vinden dat Okra nog eens computerlessen zou moeten organiseren? Al is het maar eens een paar uur over de werking van google en de email? Wie niks vraagt kan niet geholpen worden!

Ach ja, we zoeken nog altijd iemand die totale niet kaarters een beetje wegwijs wil maken in het kaartspel: starten met bijvoorbeeld het verschil tussen harten en schuppen.  De firma dankt u.


OKRA KAARTEN

Elke derde donderdag van de maand om 20u kaarten we in ons PC, de opbrengst van de dranken schenken we trouwens aan PC. Rijk zullen ze er niet van worden, maar ook kleine beetjes helpen. Spelen aan drie tafels is voor ons ondertussen een verworven recht. Oké dat kan nog veel beter, maar het is wel fel gezellig bij ons. Gek dat er niet meer mensen afgezakt komen, al is het maar om een pintje te drinken in ons PC.

Bij de kleurenwiezers staat Nicole J ruim aan de leiding, winnares van vorig jaar, Liliane, staat voorlopig zelfs negatief. Bewijs te meer dat we elkaar allemaal waard zijn, dat het er soms spannend aan toe gaat. Bij de gewone wiezers leidt Georges uit Kumtich autoritair.

Wij ontmoeten u graag op 19 januari.


OKRA BOWLT

Ook hier een klein succesje: voor het eerst speelden we op twee banen. En weer alom: oké dat kan veel beter. Maar ook hier weer: wie er aanwezig is vindt het erg tof. En voor januari beloofde Pierre extra deelnemers uit Meldert. Natuurlijk zijn ze welkom. We bowlen altijd de dinsdag na de koffietafel, om 14u aan Arco, Tienen. Tot 9 januari dus??

En wette wa zei Wette Wa? We gaan de punten altijd opschrijven zoals we met het kaartspel doen, dan kunnen we een jaargemiddelde berekenen, narekenen wie de beste bowler is op jaarbasis, kijken of je als individu beter wordt met de tijd, etc..   Lijkt mij plezant.

Alleen: waar zijn nu weer de punten van verleden week? Ik weet alleen nog dat alles vrij kort bij elkaar lag. Denkelijk is Pierre de beste bowler? En volgende maand misschien eindelijk eens foto’s van de bowling. Georges nam foto’s met zijn telefoontje. Allen: hoe krijgen we dat nu hier op deze computer? Het werd meer dan hoogste tijd dat Wasily een fototoestelletje voor de Okra kocht. Nu nog iemand vinden die kan trekken en die heel dikwijls aanwezig is.


OKRA HUMOR

 • Roken: het blijft een teer onderwerp.
 • Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe leden aangekomen,  maar er zijn er ook drie afgevallen.
 • Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.

HET GROTE OKRA SCHIP !

 Bij OKRA kom je thuis !

2017 is verleden tijd! Een terugblik op het voorbije jaar : veel mooie en gezellige koffietafels, animatienamiddag, viering 100-jarige, ontbijtbuffet en een pracht van een eindejaarsfeest . Veel schoon volk en een warme en vriendelijke sfeer, dat is één van de grote troeven van ons trefpunt, en daar zijn we trots op.

Er was de deelname van ons Café Tricot aan de jaarlijkse kerstmarkt in het WZC Hugardis. Ondanks het gure weer was de opkomst groot en hebben de dames van Tricot veel spullen verkocht t.v.v. kansarmen uit onze eigen buurt maar ook voor kinderen in het zeer arme Congo . De ijverige madammen blijven zich verder inzetten iedere 2de en 4de woensdag van de maand ; in januari is dat de 10de en 24de. Loop gerust eens langs in ons Woon-zorg-centrum, kom genieten van een kop koffie, fris biertje of een glaasje bubbels . Wij bij Okra zijn best fier op Tricot, en vragen ons af welke andere vereniging zich nog 100 % inzet voor de minst bedeelden ?

De dames van Tricot zijn op zoek naar mooie knopen. Heb jij ergens in een doosje nog vergeten knoopjes of grote knopen, schenk ze aan ons, wij aanvaarden en hergebruiken ze zeer graag. Bedankt .

Mag ik er nog een beetje aan toevoegen, Nicole?

Voor mij blijft het hoogtepunt van 2017 ons eindejaarsfeest. Dat is elk jaar een hoogtepunt natuurlijk, maar dit jaar speciaal. Er waren niet meer, maar ook niet minder natuurlijk, dan 14 nieuwe gezichten op ons feest. En dan hebben we het niet over die leden die we jaarlijks spijtig genoeg alleen maar zien op 1 ledenvergadering, namelijk ons eindejaarsfeest. Natuurlijk zien we die mensen ook nog op ons ontbijtbuffet, op de pannenkoeken, maar niet op onze maandvergaderingen, en die mensen hebben daar gegronde redenen voor ook. Maar 14 nieuwe trouwe leden? Mensen dat doet deugd aan het hartje.

En wilt ge nog eens iets weten? Ge kunt dat bijkans niet geloven, maar onze kas heeft ongeveer niks moeten bijpassen om u dit “groof” feest te kunnen aanbieden aan 25 €. En dat kan alleen maar door onze gulle sponsors. Dank u heel, heel, heel speciaal aan beenhouwerij Tollet. Dank u aan alle helpers in de keuken, in de zaal, aan de afwasbak, voor de zaalversiering etc..  Zonder u allen was dit onmogelijk. Gij zijt schattekes.


RAP EEN OKRA-MOP

Bijna elke maand schrijven we hier een titeltje: Okra sprekt nog a bekke Hoegats. Maar het Brussels heeft toch ook iets. Het bewijs hieronder.

‘T es een iel schuun joenk maske, sexy geklied en légèrement provocante, dee no ‘ne examen oral” goet …

Ze komt binne en de prof es een betche ému en begint een betche te broebelle terweil dat em ui een vroeg stelt …

“Oeps” antwoud da maske, kweiget ni menier de professeur, dei les emmek ni gelied …

Ok, antwoud de prof, ‘k zal aa een ander vroeg proposère of ne rendez-vous … ge meugt keeze.

‘T maske wet een betche ruud, mo antwoud toch: Awel menier de prof, ‘k hem leever ne rendez-vous!

Ok, antwoud de prof:  “Tot nostejoer”


OKRA VERJAARDAGKALENDER

 Aan al onze jarigen van januari wenst OKRA heel veel geluk, maar vooral een opperbeste gezondheid ! 

Prosit!

Maddy Janssens en Lea Kustermans zijn de eerste jarigen van het jaar, zij vieren op 2 januari. Helene Willems was ook een nieuwjaarskindje, zij verjaart op 3 januari.

Willy Lambrechts, Greet Dehennin en Gabrielle Wouters zijn jarig op 5 januari. Proficiat.

Lucien Geerkens wensen we op 11 januari een mooi kaartjaar.

Celine Arnouts blaast de kaarsjes uit op 14 januari.

Jean Rongé viert op 15 januari.

Bertha Guelluy zet Wallonië op zijn kop op 16 januari.

In Goetsenhoven wordt gevierd op 18 januari: Josette Sterkendries verjaart. En in hetzelfde Goetsenhoven viert Celine Logist op 19 januari.

Rita Dewaelheyns is nog geen lid, maar wordt het hopelijk in 2018. In elk geval: gelukkige verjaardag op 21 januari.

Denise Godefridi wensen we veel geluk op 27 januari, Monique Dehennin en Marcella Dotremont op 28 januari.

En tenslotte wensen we op 31 januari een mooi voetbaljaar aan Pierre Rotty.

Administratie:

Mij ontbreken heel enkele verjaardagen. Gelieve volgende vergadering onze administratie te helpen op punt te zetten. Merci aan Vandermeulen Albert en Mertens Leonce, Paulette Vercammen, Ottenburgh Pierre, Medaer Vivianne.


KOPPEL OKRA WEERSPREUKEN VOOR JANUARI

 • Vriest het in de elfde nacht, zes weken vorst wordt er verwacht.
 • Zijn er in januari veel mollen, dan laat de winter met zich sollen.
 • Sint -Antonius met zijn verken,
  vader abt van Kouderkerken,
  is er een die steeds verkiest,
  dat het op zijn feestdag vriest !

OKRA EN HET PC

In januari wordt het PC-bestuur herkozen en uitgebreid, vooral dat laatste is meer dan hoognodig. Wie wil toetreden tot de VZW Parochiecentrum mag dit hoogdringend laten weten aan Luc of aan pastor Liesbeth. Ondertussen werd beslist dat PC een BTW-boekhouding zal voeren, om zo te mogen werken met de BTW-medecontractant. Dat zou ons veel centen kunne besparen, maar vergt natuurlijk ook extra werk. Helpen? De bouwvergunning is binnen. Na het zomerreces zou de vernieuwbouw starten. Dat betekent dat wij, Okra, einde juni zonder lokaal zitten, want dan start het strippen van onze lokalen. Wij startten al de zoektocht naar een vervanglokaal. Uw voorstellen zijn bijzonder welkom. Heeft er trouwens iemand thuis een kamer vrij waar wij onze kasten gedurende minstens een jaar mogen plaatsen? Het worden moeilijkere tijden.

Op vrijdag 29 december en op vrijdag 6 en zaterdag 7 januari zijn er werkdagen.  U bent welkom telkens vanaf 9u. Wie komt brengt best een hamer mee en wie een elektrische schroevendraaier heeft is nog meer welkom. Na deze dagen zou de bovenverdieping, de toekomstige Chiro-lokalen lagere plafonds moeten hebben en tegelijkertijd moeten geïsoleerd zijn. Uw hulp is zeer welkom, zonder eigen werk is ons project financieel niet haalbaar..

We gaan ook nog een restaurantdag organiseren op 3 en 4 februari. Schrijf nu al deze data op a.u.b.. Eén van deze 2 dagen beloofden wij als Okra de organisatie te dragen. Wie wil meehelpen is bijzonder welkom: keuken, opdienen, toog, afruimen, etc.. We beloofden ook de voorbereiding te doen: zaal zetten, de aankopen, de flyers, etc..  Wie komt er op 19 januari mee flyeren? Graag om 19u aan PC. Of wie mogen we een pakje flyers bezorgen om één of meer straten te verzorgen?

Dinsdag 23 januari om 20u vergaderen we met al wie wil meehelpen. Merci.


BIJ OKRA DENKEN WE SOMS ZEER GOED NA

 • De lach is onze stem in het kwadraat.
 • De glimlach die je uitstraalt komt weer bij je terug.
 • Niet het vele is goed, maar het goede is veel.
 • Gebundelde takken kan je niet breken.
 • Tel geen dagen maar zorg dat de dagen tellen.

MET OKRA NAAR DE FILM IN 2018

Op 8 januari om 14u in de polyvalente theaterzaal van de Kruisboog in Tienen speelt met H.I.T. De Romeo’s, duurtijd 99 minuten: pretentieloos amusement.

Te onthouden: 12 februari: Dunkirk, oorlogsfilm.

12 maart: Tulip Fever, romantische film.


OKRA KLAPT NOG E FRITSKE OEGETS

 • Parreteire                                   indruk maken
 • Pastoeër                                      pastoor
 • Pateike                                        taartje
 • Patros                                          zwaarlijvige vrouw
 • Pattaklan                                    rommel
 • Pee                                              feestelijk uitgedost
 • Peepel                                        vlinder
 • Pei of peike                                oud mannetje
 • Peikesaas                                   oord waar alleenstaande oude mannen een onderkomen vonden
 • Peire                                           het lastig hebben
 • Peis                                             spier
 • Pèjëd – pèjad                             paard

OKRA NIEUWJAARSCONCERT

De inschrijvingen zijn afgelopen, er zouden nog een paar mensen, waaronder ikzelf,  heel dringend moeten betalen. Gelieve te doen voor de koffietafel a.u.b. op BE28 7360 3772 8620.

In CC Den Egger in Scherpenheuvel speelt voor ons Frascati. Zij brengen melodiën van Strauss en Mozart. Na het optreden volgt er een nieuwjaarsreceptie. De bus start op 16 januari om 12u45 op het Gemeenteplein.


OKRA VAKANTIES

Diegenen die met Okra op vakantie gaan worden verwacht op de vakantiebeurs op 12 en 13 januari in de lokalen van CM is Kessel-Lo. Je kan de vakantiefolder bestellen op 016.35 96 94.


OKRA BEDEVAART

Noteert u al maandag 7 mei als de datum van onze jaarlijkse bedevaart in Scherpenheuvel. In principe richt Okra gewest Tienen een bus in.


MET OKRA OP UITSTAP

Het wordt stilaan tijd om defintieve afspraken te maken voor onze volgende afspraken.

Op dinsdag 13 februari om 14u worden we verwacht op het fruitbedrijf Van Hellemont in Meensel. Gelieve 15 € te storten op ons rekeningnummer voor de uitstappen: BE28 7360 3772 8620, met vermelding Van Hellemont a.u.b.. Wie moet afmelden ten laatste op de koffietafel van februari krijgt de centjes terug.

Opgepast: geen autobus, eigen vervoer.

Zoals voorheen al geschreven: een echte aanrader, met na het bedrijfsbezoek een broodmaaltijd in de prijs inbegrepen.

Meer info op de website www.fruitvanhellemont.

En nog in februari, op 27 februari om 13u30,  zijn er de jaarlijkse shownamiddagen in de stadsfeestzaal van Aarschot. Hier zal wel een bus ingelegd worden. Muzikantenstad bestaat 20 jaar en de meewerkende artiesten verzorgen daarom een geodnieuwe show. Treden voor u op: Lissa Lewis, de Melando’s, PC Brown, het showballet en nog veel meer.

Gelieve 30 € over te schrijven, 35 € voor de niet-leden. Ook hier is broodmaaltijd inbegrepen.

Inschrijvingen tot uiterlijk tijdens koffietafel februari.


OKRA ACTIVITEITENOVERZICHT

 Okra Kalender januari

4/1 om 14u
Maandelijkse koffietafel in PC, spreekster Claire Blondeau over MIN.

6 en 7/1 vanaf 9u
Werkdagen in PC

8/1 om 14u
Film in Stadsschouwburg Tienen: H.I.T. De Romeo’s

9/1 om 14u
Bowling in Arco, Leuvensestraat Tienen.

10/1 om 14u
Voordracht in Aarschot, zaal Vinea, Poorveldenplein door de Willy Wellens over: ‘ Uw kat en uw vuilbak zitten al op internet, ben jij nog mee?’

11/1 om 14u
Café Tricot in WZV Hugardis

12 en 13 januari
Vakantiebeurs in CM, Platte Lostraat in Kessel Lo.

16/1 om 14u30
Nieuwjaarsconcert in den Egger, Scherpenheuvel, met aansluitend nieuwjaarsdrink.

19/1 om 20u
Kaartavond in PC

22/1 om 14u
Voordracht in Diest in CC Begijnhof, Infirmeriestraat door prof. Maarten Moens over ‘De kwaal van de eeuw, rugpijn.’

24/1 om 14u
Café Tricot in WZC Hugardis.

Okra Kalender februari

3 en 4 februari
Restaurantdagen Parochiecentrum

13/2/2018  13u30
Bezoek aan fruitbedrijf Van Hellemont, zie elders.

27/2/2018  14u
Shownamiddag in Aarschot met “20 jaar Muzikantenstad”

Datum te onthouden:

7/5/2018
Bedevaart Scherpenheuvel

Nog een vraagske!

In Vissenaken is er een kleine nieuwe brouwerij. De brouwer ontvangt klein groepen bezoekers, liefst beperkt hij het aantal bezoekers tot 12 mensen. Hij vertelt over de geschiedenis van het brouwen, over zijn brouwerijtje natuurlijk, maar ook over de geschiedenis van het dorp Vissenaken. Hij rekent zijn pintjes, proefglaasjes aan 1 € per glas. We zouden daar graag ergens in april nog eens naar toe willen gaan, liefst misschien met een voorafgaande wandeling van een 5-tal km in het natuurgebied aldaar. Op een zaterdag? De eerste 10 mensen die mij aanklampen mogen mee. Als er meer mensen mee willen, gaan we simpelweg 2 keer